NEW TECHNOLOGY powered by FUJITSU — June 2, 2017 at 7:33 am

Soluţii Fujitsu pentru recolta big data

by

Toate companiile de cercetare a pieţei sunt actualmente de acord că firmele nutresc o ambiţie din ce în ce mai mare de a fructifica informaţiile relevante despre clienţi, parteneri şi mediul de afaceri oferite de exploatarea corectă a mediilor big data şi cloud. Studiile arată că mai bine de 60% din companii la nivel mondial dispun de volume de date mai mari decât cele pe care le pot folosi eficient, iar peste 90% din manageri declară că organizaţia din care fac parte pierde surse de venit ca rezultat al faptului că nu dispun de informaţiile relevante de care au nevoie ca să ia deciziile de afaceri corecte. Iar o asemenea situaţie face ca tehnologia big data să devină un element central al oricărei afaceri.

big-dataTendinţele din această zonă arată clar că se întâmplă sau se intensifică mai multe evenimente în paralel. Unul din aceste evenimente este acela al intensificării mobilităţii în zona business intelligence, datorită creşterii mobilităţii forţei de muncă, cu efecte imediate intensificarea creşterii volumelor de date generate. Un al doilea eveniment este acela că soluţiile de analiză inteligentă a datelor trec din ce în ce mai mult în cloud. Iar o asemenea tendinţă este valabilă mai ales pentru departamentele de marketing şi de vânzări ale companiilor, adică tocmai acelea care generează cele mai multe volume de date.

Un al treilea fenomen relevant este acela că se intensifică cererea pentru soluţii de analiză predictivă. Motivul? Creşterea volumelor de date permite obţinerea, cu ajutorul tehnologiilor adecvate, de informaţii tot mai precise legate de evenimentele din trecut şi cele curente de pe piaţă, iar acest fapt generează dorinţa de a dispune de instrumente care să poată prezice cât mai corect viitorul.

Un al patrulea fenomen este legat de faptul că optimizarea luării de decizii legate de afaceri va duce tot mai mult la fructificarea algoritmilor de tip machine-learning în medii de tip inteligenţă artificială. Cuplat cu expertiza umană şi politicile de companie, acest fenomen va face ca predicţiile şi recomandările legate de afaceri să devină tot mai “curate”. Nu în ultimul rând, un al cincilea fenomen este acela al creşterii constante a cererii pentru instrumente mai intuitive şi mai larg aplicabile de suport pentru luarea de decizii de afaceri.

Într-un asemenea context, Fujitsu propune pieţei un pachet de instrumente big data, denumit generic Big Data Software, care permite tehnologiei big data să fie utilizată eficient în sistemele informatice şi în cele mission-critical ale companiilor. Practic, Big Data Software constă din patru produse: un produs de procesare date cu distribuţie paralelă , un produs de procesare a evenimentelor complexe, un produs de procesare a tranzacţiilor ultrarapide şi un produs de management date in-memory, toate acestea reprezentând tehnologii standard în aplicaţii big data.

Conform companiei, pe lângă fiabilitatea şi performanţa garantată prin incorporarea multor tehnologii proprietare Fujitsu, care se bucură de un istoric dovedit de rezultate bune în sistemele mission-critical, soluţiile pot fi lesne instalate şi operate. De asemenea, ele pot fi combinate cu produse de la alţi vendori, incluzând vendori de software open-source, în scopul construirii de ecosisteme care să sprijine clienţii în folosirea soluţiilor big data. Cele patru produse care constituie soluţia globală Fujitsu pentru big data sunt: Interstage Big Data Parallel Processing Server, Interstage Big Data Complex Event Processing Server, Interstage eXtreme Transaction Processing Server, Interstage Terracotta