Data Center/Virtualizare — July 25, 2017 at 12:21 pm

Evitați deficiențele de gestionare

by

EPE007286 - Man in data centreÎn prezent, centrele de date se confruntă cu provocări imense, datorate aplicațiilor comerciale care se diversifică rapid și care generează un volum de date fără precedent; totuși, acestea pot răspunde în mod eficace și chiar reușesc să facă acest lucru, prin adoptarea unor volume de lucru virtualizate și a unor infrastructuri convergente și hiperconvergente. Prin urmare, ar fi regretabil ca rezultatele slabe ale elementelor hardware sau chiar eșecul acestora să împiedice accesul operatorilor centrelor de date la capacitățile complete ale acestor soluții.

Totuși, exact acest lucru se întâmplă în multe cazuri, iar situația este provocată, în ultimă instanță, de virtualizare. Virtualizarea oferă soluția salvatoare cu un preț; ea face ca managementul energiei să devină mult mai complex, crescând în mod semnificativ posibilitățile ca rack-urile pentru servere să nu facă față din cauza lipsei aprovizionării cu energie electrică, într-un mediu dinamic, aflat într-o rapidă schimbare.

Impactul virtualizării

Impactul virtualizării asupra cererii de energie este dublu. În primul rând, fiecare server necesită mai multă energie. Mașinile virtualizate (MV) rulează la o capacitate cuprinsă între 70% și 80%, comparativ cu o capacitate de numai 10-15% în cazul unei mașini nevirtualizate. Acest lucru determină o cerere posibilă de energie pentru o incintă de până la 40 kW. În al doilea rând, virtualizarea permite transferul aplicațiilor de la un server la altul în orice moment, deplasând instantaneu cererile de energie în cadrul infrastructurilor existente și evidențiind nevoia de flexibilitate.

Din păcate, mulți oameni nu recunosc aceste realități și presupun doar că energia va exista întotdeauna. Această atitudine reprezintă o mare greșeală, care are mai multe consecințe posibile. Condițiile de funcționare sunt sub nivelul optim, deoarece nu este livrată cantitatea corectă de energie electrică unde și atunci când este necesar; în același timp, cheltuielile cu energia pot crește din cauza aprovizionării excesive cu energie. Cel mai grav rezultat ar putea fi o pană de curent extrem de costisitoare, care ar putea genera costuri de 10 000 de dolari pe minut sau mai mult, conform cifrelor indicate într-o recentă informare publicată de compania Eaton. Acest risc continuă să fie prezent, deoarece utilizatorii nu adoptă cele mai bune practici pentru politicile lor de continuitate a afacerii.

Tehnologia modernă de producere a energiei a pus la dispoziție soluții, dar punerea lor în aplicare cu succes depinde de înțelegerea, însușirea și implementarea lor corectă în cadrul unei organizații. Managementul unităților și echipele de prelucrare a datelor deopotrivă trebuie să accepte faptul că, în mediile virtualizate și convergente, cererea de capacitate informatică și, prin urmare, de energie este dinamică, volumele de lucru, aplicațiile și stocarea transferându-se în cadrul centrelor de date și între acestea, după cum impun nevoile întreprinderii. Pentru a atinge eficiența maximă de funcționare, evitând, în același timp, riscul apariției unor pene de curent, sunt esențiale dezvoltarea unei strategii sofisticate de management al energiei și integrarea acesteia în infrastructura TIC. Trebuie eliminate deficiențele de gestionare între potențialul și performanțele reale ale infrastructurilor convergente/hiperconvergente.

EPE007286 - Data centre technicianOperatorii centrelor de date pot realiza acest lucru prin încheierea de parteneriate cu experții în furnizarea de soluții în domeniul energiei, precum Eaton. Astfel de furnizori oferă nu numai componente hardware pentru energie, ci și, în mod esențial, software care poate fi supus virtualizării. Aceste instrumente contribuie împreună la asigurarea vizibilității statutului, alături de mijloacele pentru gestionarea în detaliu a distribuției de energie. Rezultatul este, mai degrabă, o strategie de management al energiei decât o colecție de produse hardware.

Instrumentele strategiei de management al energiei

Distribuția energiei începe, de obicei, cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS), care furnizează energie condiționată în timpul funcționării normale și energie de rezervă în timpul disfuncționalităților rețelei de alimentare a utilității. Sistemele UPS inteligente ar trebui să ofere o avertizare cu privire la întreruperile extinse în alimentarea cu energie electrică, permițând transferarea mașinilor virtuale pe site-uri de rezervă sau de tip cloud ori oprirea cu succes a funcționării serverelor înainte de descărcarea acumulatorilor UPS.

De asemenea, pot fi introduse sisteme inteligente în domeniul distribuției de energie, prin intermediul cablurilor și al unităților de distribuție a energiei (PDU) pentru rack-uri, în măsură să ofere informații la nivel de priză sau la nivel de grup de prize,  pentru a îmbunătăți atât gestionarea, cât și remedierea defecțiunilor. Cele mai bune PDU moderne monitorizează și gestionează echipamentele IT cu un nivel ridicat de acuratețe, indicând locurile în care este utilizată energia, identificând elementele hardware problematice, cu consum mare de energie, simplificând echilibrarea sarcinii și identificând locațiile cu capacitate de încărcare neutilizată. Funcționarea la 60 °C fără reducerea performanțelor permite utilizarea PDU în sistemele IT moderne cu un nivel mai scăzut de răcire.

În plus, monitorizarea mediului permite măsurarea la distanță a temperaturii și a altor variabile, precum și punerea în aplicare a politicilor de rezervă și de siguranță, pentru a reduce la minimum pierderea de date și pentru a optimiza recuperarea. Mediul hardware IT poate fi îmbunătățit și prin utilizarea unei carcase pentru echipamente sigure și fiabile, cu acces intern facil.

Toate aceste funcții ar trebui înglobate în soft-ul pentru managementul energiei, care să fie integrat, la rândul său, în platforma de virtualizare a centrului de date. Printr-un singur panou de sticlă, operatorii pot gestiona toate dispozitivele de energie UPS și PDU, precum și rețeaua, serverul fizic și informațiile stocate.

Această abordare integrată a managementului energiei permite infrastructurii convergente/hiperconvergente virtualizate a centrului de date să funcționeze în permanență la potențialul maxim; în timpul funcționării normale, funcțiile IT pot fi rulate într-un mod mai eficient, timpul de funcționare este prelungit, iar costurile de exploatare sunt reduse. În eventualitatea unei pene de curent, este asigurată recuperarea în siguranță a datelor prin intermediul politicilor de „disaster recovery”.

Discuțiile cu un furnizor bine informat de sisteme de energie vor contribui nu numai la identificarea componentelor hardware și software care trebuie achiziționate, ci și la identificarea modalităților de înglobare a acestora într-o soluție integrată și eficace de management al energiei.

Pentru a afla mai multe despre Eaton, vizitaţi www.eaton-electric.ro. Pentru cele mai recente ştiri, urmăriţi-ne pe Twitter (@ETN_EMEA) sau pe LinkedIn (Eaton).