Business — October 3, 2017 at 9:14 am

Fujitsu încheie parteneriat cu WIPO GREEN pentru dezvoltare sustenabilă

by

Fujitsu a anunţat că se va alătura WIPO GREEN în calitate de partener. Operată de World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO GREEN este o piaţă de conectare a terhnologiei prietenoase cu mediul şi a furnizorilor de servicii cu cei care caută soluţii inovatoare. Prin alăturarea la această piaţă, obiectivul Fujitsu este de a contribui la conservarea mediului global prin transferarea tehnologiilor sale prietenoase cu mediul către societate.

În plus, Fujitsu a înregistrat peste 200 de active intelectuale legate de tehnologia prietenoasă cu mediul în baza de date operată de WIPO GREEN, aşa cum este tehnologia GaN-HEMT AC şi este activ angajată în transferul tehnologic.

Fujitsu va contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă – un set de obiective generate de Naţiunile Unite – incluzând crearea unei societăţi post-carbon şi răspunsul la schimbările climatice, prin accelerarea adoptării globale a tehnologiei sale prietenoase cu mediul cu ajutorul acestei pieţe internaţionale.

În cadrul Fujitsu Climate and Energy Vision, create în luna mai, compania Fujitsu a propus obiectivul de a contribui la o societate post-carbon prin oferirea de tehnologii şi servicii care sprijină transformarea digitală. Fujitsu a continuat eforturile de cercetare-dezvoltare necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a produselor şi serviciilor sale, şi pentru reducerea poverii acestora faţă de mediu. Compania deţine numeroase active intelectuale, incluzând patente şi cunoştinţe specializate legate de tehnologiile de mediu. În acelaşi timp, pentru a disemina tehnologia sa de mediu mai larg în cadrul societăţii şi pentru a contribui la reducerea impactului asupra mediului, Fujitsu consideră importantă nu doar utilizarea acestei proprietăţi intelectuale în propriile produse şi servicii, ci şi utilizarea ei sub diferite forme, prin promovarea inovaţiei deschise, inclusiv a transferurilor tehnologice.

WIPO GREEN stimulează colaborarea între diverşi actori interesaţi de inovaţia verde. Conduce activităţi cu scopul de a contribui la atingerea Obiectivului de Dezvoltare Sustenabilă nr. 17: “Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.” În calitate de partener al WIPO GREEN şi prin alăturarea la alte iniţiative similare, Fujitsu încearcă să sprijine eforturile de progresare către îndeplinirea obiectivelor SDG.

Despre WIPO GREEN

WIPO GREEN este o piaţă online şi o reţea globală care conectează furnizori de produse şi servicii cu cei care au nevoie de soluţii inovatoare pentru a promova diseminarea tehnologiilor de mediu şi a inovaţiilor asociate. De la începutul operaţiunilor, în 2013, peste 2600 de tehnologii de mediu şi nevoi legate de acesta au fost înregistrate în baza de date, iar reţeaua WIPO GREEN a crescut la peste 6.000 de persoane fizice şi organizaţii din 170 de ţări.

Tehnologii principale de mediu înregistrate în baza de date

fujitsuFujitsu va adăuga peste 200 de active de proprietate inteelctuală în baza de date WIPO GREEN până la sfârşitul lunii martie 2018, incluzând aici promovarea activă a transferului tehnologic a unora din tehnologiile proprii de mediu, astfel contribuind la reducerea poverii asupra mediului. Fujitsu intenţionează să licenţieze tehnologiile listate în baza de date către persoane fizice, companii şi organizaţii interesate în termeni rezonabili, şi va furniza şi suportul tehnololgic necesar, după caz.

Prin transferul acestor tehnologii, Fujitsu va contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, incluzând obiectivul 17 (Affordable and Clean Energy), obiectivul 9 (Infrastructure, Industry and Innovation) şi obiectivul 13 (Climate Action).

  1. GaN-HEMT AC Adapter

Ca premieră mondială dezvoltată de Fujitsu Laboratories Ltd. în anul 2015, acest adaptor AC este extrem de eficient şi de mic, folosind tranzistori gallium nitride cu electroni de mare mobilitate (GaN-HEMT), care au o rezistenţă dinamică scăzută, pe post de elemente de comutare.

  1. Fotocatalizator

În anul 2003, Fujitsu Laboratories Ltd. şi Research Center for Advanced Science and Technology din cadrul Universităţii din Tokio au colaborat la dezvoltarea primului fotocatalizator din lume cu o abilitate excepţională de a descompune materiale organice înalt absorbante (bacterii, viruşi, praf), cu efecte minime asupra materialelor supuse procedeului.

  1. Material catodic pentru baterii reîncărcabile Litiu-Fier-Fosfat

În 2017, Fujitsu Laboratories a dezvoltat un material catodic de înaltă tensiune extrem de competitiv pentru baterii reîncărcabile Litiu-Fier-Fosfat, fără utilizarea cobaltului, un metal rar, dar prin utilizarea fierului, mai ieftin şi mai abundent.