Financiar-Bancar — March 1, 2018 at 7:13 am

Soluția FMA implementată la Moldindconbank

by

AllevoMoldindconbank a ales soluția FMA de la Allevo pentru oglindirea tranzacțiilor SWIFT între platformele de producție și de backup, asigurând integritatea și consistența datelor, precum și continuitatea operațională.

FMA furnizează reziliență în timp real la nivel de tranzacție, bazându-se pe persistența mesajelor în IBM WebSphere MQ, precum și un grad ridicat de virtualizare, ceea ce contribuie la economisirea de resurse importante.

Pe lângă oglindirea tranzacțiilor și asigurarea continuității operaționale între locații separate geografic, alte caracteristici de bază ale funcționalității FMA sunt: detectarea erorilor și notificarea automată, flexibilitatea și scalabilitatea, un subsistem de management al evenimentelor (pentru evenimente planificate și neplanificate), precum și un plan de redresare în cazul apariției unor factori de risc.