NEW TECHNOLOGY powered by FUJITSU — June 11, 2018 at 12:32 pm

Nodurile reţelei transformaţionale

by

Concept of digitalization of business processes

Aşa cum am văzut anterior, transformarea digitală este un proces holistic, care implică mulţi vectori de interes. Dacă un astfel de proces este asemuit cu o reţea de puncte de atins, însă, trebuie luate în considerare mai multe noduri ale reţelei care sunt esenţiale pentru succesul procesului în cadrul unei firme.

Transformarea digitală înseamnă transformarea activităţilor şi funcţiilor legate de afacere în sine. Ea implică, ca atare, transformări de esenţă la nivelul funcţiilor de marketing, operaţiuni, resurse umane, administrare, servicii clienţi, şi aşa mai departe.

Ea înseamnă, apoi, transformarea proceselor de afaceri. Aici intră în scenă operaţiunile, activităţile şi seturile de funcţii interconectate pentru a atinge un obiectiv de afaceri specific. Vorbim aşadar de optimizarea şi automatizarea proceselor de afaceri. Optimizarea proceselor de afaceri, de pildă, este esenţială în cadrul strategiilor de transformare digitală. În unele sectoare de activitate o astfel de optimizare pleacă de la nivelul interacţiunii cu clienţii, în vreme ce în alte sectoare este vorba mai întâi de atingerea unor obiective interne de optimizare.

În al treilea rând, transformarea digitală înseamnă noi modele de afaceri. Este vorba de modul în care funcţionează afacerile, de la abordarea de deschidere faţă de piaţă şi la propunerea de valoare oferită pieţei până la căile de găsire venituri. Toate acestea au darul de a transforma miezul operaţional al afacerii, deoarece presupun găsirea de noi surse de venit şi de noi abordări ale pieţei, ceea ce, uneori, poate duce la abandonarea completă a miezului vechi al afacerii.

Transformarea digitală înseamnă noi ecosisteme de afaceri. Este vorba de evoluţii ale reţelelor de parteneri precum şi de factori contextuali care afectează compania, cum ar fi reglementările sau priorităţile şi evoluţiile economice. Transformarea digitală înseamnă construirea de noi ecosisteme între firme cu diverse trecuturi pe baza aceleiaşi reţele digitale de informaţii, în cadrul căreia datele şi informaţiile tranzacţionabile devin active inovative.â

Un alt nod important al “reţelei” de transformare digitală este reprezentat de gestionarea activelor de afaceri. În mod cert, zona de concentrare va fi în continuare cea a activelor tradiţionale, însă transformarea digitală va implica axarea din ce în ce mai mare pe active mai puţin “tangibile”, cum ar fi informaţiile şi clienţii. De ce? Îmbunătăţirea experienţei clienţilor înseamnă un obiectiv de frunte pentru multe proiecte de transformare digitală, iar informaţia devine din ce în ce mai mult “sângele” afacerilor, evoluţiilor tehnologice şi al relaţiilor interumane. Ca atare, atât clienţii cât şi informaţiile vor avea nevoie să fie tratate ca active reale din toate punctele de vedere.

Un alt nod esenţial este reprezentat de cultura organizaţională. Un astfel de nod înseamnă, în context digital, un obiectiv limpede axat pe client, agil şi conştientizat de întreg personalul firmei, un obiectiv care poate fi atins prin dobândirea de competenţe cheie ale personalului cum ar fi maturitatea digitală, leadership-ul, cunoaşterea punctelor mentale slabe care trebuie să sufere transformări, şi aşa mai departe.

O zonă importantă de transformare este şi cea a ecosistemului de afaceri al firmei şi al modelelor de parteneriat. Aici este nevoie de creşterea gradului de cooperare, colaborare şi creaţie colaborativă, precum şi de noi abordări privind ecosistemele de afaceri, ceea ce va duce la noi modele de afaceri şi, pe cale de consecinţă, la noi surse de venituri.

Nu în ultimul rând, un alt nod important este reprezentat de abordările faţă de clienţi, salariaţi şi parteneri. Transformarea digitală pune oamenii şi strategiile înaintea tehnologiei. Ca atare, schimbarea comportamentelor, aşteptărilor şi nevoilor tuturor părţilor interesate este esenţială. Aceasta se exprimă prin multe proiecte de schimbare de mai mici dimensiuni (sub-proiecte) în cadrul cărora intră în acţiune axarea pe client, experienţa utilizatorilor, împuternicirea salariaţilor, noi modele de locuri de muncă, schimbarea dinamicii canalului de parteneri etc.

Este important de observat că tehnologiile digitale nu sunt niciodată singura soluţie de atacare a tuturor acestor aspecte care ţin de afaceri şi oameni. Oamenii înseamnă respect şi oferă putere altor oameni în primul rând, iar tehnologia este un catalizator suplimentar şi parte a ecuaţiei de opţiuni şi nevoi fundamentale.

Lista de mai sus nu este nici pe departe completă, iar unele elemente ale ei sunt conectate şi se suprapun. Ca atare, transformarea digitală nu se referă cu certitudine doar la fenomene disruptive sau la tehnologie. Nu se referă nici măcar la transformarea pentru era digitală. Dacă ar fi vorba doar de cea din urmă, poate că merită observat că această eră digitală există, de fapt, de ceva vreme şi este relativ vagă în înţeles. Iar şansele sunt ca ea să rămână aşa.