Cloud Computing, Enterprise Software — July 9, 2018 at 10:23 am

Managementul Complet al Documentelor ȋn Cloud

by

Docuware KineticConstruită pe tehnologia de vârf  de tip cloud şi pe expertiza proceselor de afaceri, soluțiile DocuWare Kinetic sunt prefigurate pentru procesele de lucru comune, centrate pe documente.

Implementate ȋntr-un mod simplificat si concepute pentru o activitate intuitivă a utilizatorului, această viitoare generație de servicii oferă calea rapidă spre productivitate pentru orice organizație, indiferent de mărimea ei.

Primele două soluții lansate pe piață sunt: procesarea facturilor şi managementul angajaților, după care vor urma şi altele.

Clienții pot beneficia de avantajul decadei de experiență DocuWare care a ȋnsemnat implementarea cu succes a mii de soluții pentru procesele de afaceri prin intermediul soluției DocuWare de tip cloud, utilizată ȋn special pentru managementul eficient al documentelor şi automatizarea fluxurilor de lucru. Prin preconfigurarea conținutului din organizație cu roluri, fluxuri specifice şi alte setări, DocuWare pune la dispoziția clienților săi o platformă de servicii completă, care ajută la o implementare mult mai rapidă.

Două soluții sunt disponibile imediat.

  1. Soluția DocuWare Kinetic pentru Procesarea Facturilor capturează, transferă, procesează şi arhivează facturile care vin pentru a fi plătite, reduce semnificativ munca manuală şi organizează documentele ȋntr-un mod securizat.
  2. Soluția DocuWare Kinetic pentru Managementul Angajaților centralizează, securizează şi pune la dispoziție documentele pentru recrutarea personalului, pentru procesul de introducere ȋn organizație a unui nou angajat, datele despre performanța angajaților şi alte informații legate de relația angajat-angajator.

Stocarea ȋn Cloud, preconfigurată, poate fi utilizată imediat

Soluțiile DocuWare Kinetic apar ca un răspuns direct la aceste trei semnale. Accentul major al solutiilor a fost pus pe o utilizare rapidă şi intuitivă, implementările având loc ȋn zile (chiar ore), față de săptămâni, şi pe intergrarea ȋn ecosistem-ul IT existent al organizației. Cu certitudine soluțiile DocuWare Kinetic rezolvă provocările cheie ale proceselor care afectează organizațiile de orice dimensiune.

Pentru departamentul de contabilitate, soluția DocuWare Kinetic pentru Procesarea Facturilor oferă un flux de lucru clar şi complet pentru capturarea, indexarea, dirijarea şi arhivarea facturilor care vin, pentru plata acestora mai repede, dar şi pentru reducerea ȋn mod semnificativ a muncii manuale. Având caracteristici precum sincronizarea PO-urilor (comenzilor de achiziție), sprijinul direct pentru procesul de facturare, aprobarea automată bazată pe rapiditatea identificării furnizorului, ȋnregistrarea ȋn soluția ERP şi căutarea in  arhivă ȋntr-un mod rapid, fiecare pas din proces este optimizat pentru eficiență.

Pentru echipa de Resurse Umane, soluția DocuWare Kinetic pentru Managementul Angajaților oferă un depozit securizat, centralizat şi bine organizat pentru documentele angajaților, care reprezintă un hub pentru conectarea proceselor precum recrutarea şi integrarea unui nou om ȋn echipă, rapoartele legate de performanță, managementul timpului liber, şi alte aspecte legate de oamenii din organizație. Echipa de Resurse Umane poate astfel să elimine din timpii petrecuți căutând documente şi email-uri pentru urmărirea cazurilor specifice, şi să se concentreze pe coordonarea, creşterea şi dezvoltarea echipelor.

Ambele soluții ajută organizațiile să fie sigure şi ȋn conformitate cu legile ȋn vigoare, incluzând suport pentru HIPAA şi GDPR.

Sursa: BECK ET AL. SERVICES