Guvernare/Licitatii — October 12, 2018 at 4:47 pm

Condițiile tehnice și economice de acces la infrastructură Netcity în consultare publică

by

NetCityNetcity are obligatia sa asigure accesul la infrastructura in conditii echivalente tuturor furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice care solicita sau beneficiaza deja de acces la infrastructura, daca acestia se afla in circumstante echivalente. In cazul in care dezvoltatorul acorda conditii mai favorabile unui furnizor, atunci are obligatia sa acorde aceleasi conditii tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii. Totodata, Netcity are obligatia sa asigure acces la infrastructura cel putin in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste calitatea, cu cele pe care si le aplica sau pe care le aplica persoanelor juridice din acelasi grup si sa trateze in acelasi interval de timp cererile de acces la infrastructura sau solicitarile de informatii transmise de furnizori.

Pentru respectarea principiului transparentei, dezvoltatorul proiectului are obligatia de a publica pe pagina de internet informatii generale privind amplasarea canalizatiei (lista strazilor si imobilele acoperite de retea), termenul de solutionare a cererilor de acces si indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciilor de acces.

Netcity are obligatia de a publica si contractele cadru de acces la infrastructura fizica, realizate in conformitate cu prevederile deciziei ANCOM, precum si de a pune la dispozitie furnizorilor interesati un punct de contact in vederea gestionarii cererilor de acces la infrastructura fizica si a oricaror solicitari de informatii in acest sens.

Dezvoltatorul are la dispozitie un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei ANCOM pentru a pune in acord contractele in vigoare cu dispozitiile deciziei.

Serviciile pe care dezvoltatorul este obligat sa le puna la dispozitia furnizorilor interesati sunt serviciul de inchiriere tubeta transport, serviciul de inchiriere tubeta racord si serviciul de inchiriere fibra optica neechipata bransament FTTB.

Incheierea contractelor de acces

Contractele de acces la infrastructura dintre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si Netcity se vor incheia in maxim 30 de zile de la primirea cererii de acces, iar in cazul modificarii sau completarii unui contract, termenul maxim de negociere este de 15 zile de la data primirii cererii.

Durata contractului de acces la infrastructura se stabileste prin negociere intre parti si poate fi cuprinsa  intre 3 ani si 5 ani, in functie de solicitarea furnizorului de retele publice beneficiar.

Contractul de acces va trebui sa prevada posibilitatea ca un furnizor de retele publice beneficiar sa poata renunta la un element de infrastructura fizica dupa 1 an de la data inchirierii respectivului element, fara a fi obligat la plata chiriei aferente perioadei ramase pana la data incetarii contractului de acces in raport cu respectivul element.

Tarife

Proiectul de model de calculatie a costurilor serviciilor de acces oferite furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pentru accesul la infrastructura fizica realizata in cadrul proiectului Netcity se afla in proces de consultare publica pana la data de 31 octombrie 2018. Mai multe informatii cu privire la tarifele propuse de Autoritate pentru accesul la infrastructura Netcity sunt disponibile aici si aici.