EDUCATIE — November 5, 2018 at 10:16 am

Mitka Avramova, IBM România: Echipele IBM Corporate Service Corps generează un impact asupra comunităţilor

by

IBM a încheiat inițiativa pro-bono IBM Coporate Service Corps, derulate în Municipiul Constanța, pe proiecte ce sprijină dezvoltarea economică, educația, sustenabilitatea, știința și diversitatea. Aceasta este a 7-a echipă Corporate Service Corps repartizată în România, pentru a colabora cu instituții guvernamentale și lideri din comunitățile civice și de business, pe inițiative esențiale.

Echipa formată din 13 angajați IBM de top din USA, Canada, Australia, India, China, Japonia, Brazilia și Columbia, a petrecut o lună în Constanța, lucrând alături de 5 organizații locale, pentru a formula recomandări pe termen scurt și lung în vederea sprijinirii inițiativelor cheie dezvoltate de acestea.

Mitka Avramova, Country Leader, IBM România
Mitka Avramova, Country Leader, IBM România

“Încă din 2008, de la lansarea globală a programului, echipele IBM Corporate Service Corps (CSC) au fost prezente în România, generând un impact asupra comunităţilor prin angajaţi dedicaţi şi parteneriate strategice încheiate cu guvernul, firmele private şi liderii societăţii civile, abordând subiecte de maximă prioritate pentru societate. Inițiativa reflectă angajamentul nostru de lungă durată, față de comunitățile locale și este dedicată îmbunătățirii succesului și calității vieții cetățenilor români”, declară Mitka Avramova, Country Leader, IBM România.

În Constanța, IBM a lucrat alături de Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea Maritimă din Constanța, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină, „Grigore Antipa“, Organizația Neguvernamentală Ecologistă “Mare Nostrum” și Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri.

IBM a sprijinit Universitatea „Ovidius” din Constanța în dezvoltarea unei strategii de implementare și design structural pentru un viitor Centru de Inovare și Transfer Tehnologic. Scopul acestui proiect fiind punerea la dispoziția studenților Universității „Ovidius” și a comunităților locale de afaceri, a celor mai moderne facilități, pentru a stimula inovarea și transferul de cunoștințe între sectoarele academice și private.

IBM a lucrat alături de Universitatea Maritimă din Constanța pentru a formula recomandări cu privire la îmbunătățirea activităților de cercetare avansată, dezvoltare și inovare pentru extinderea Centrului de Instruire în Securitate Cibernetică, obiectivul proiectului fiind întărirea securității cibernetice și a rezilienței mediului înconjurător în regiunea Bazinului Mării Negre.

IBM a ajutat Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină, „Grigore Antipa“ să dezvolte un plan de implementare și comunicare pentru periodicul “Cercetări Marine / Recherches Marines”, în scopul creșterii vizibilității acestuia, a diseminării și popularizării rezultatelor cercetărilor, cruciale sănătății ecosistemului Mării Negre.

Pentru Organizația Neguvernamentală Ecologistă “Mare Nostrum”, IBM a oferit recomandări și un plan de implementare pentru o platformă care să permită o mai bună gestionare și interpretare a datelor referitoare la deșeurile marine și delfinii din Marea Neagră, proiecte implementate de organizație în ultimii 15 ani.

IBM a ajutat Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri la dezvoltarea metodologiei și a indicatorilor cheie de performanță pentru programul „Antreprenorii Tineri și Mobilizarea Forței de Muncă“, cu scopul de a oferi un program eficient și interactiv de antreprenoriat și dezvoltarea competențelor necesare angajării.