Guvernare/Licitatii — November 8, 2018 at 1:06 pm

Noi reglementări privind interconectarea IP pentru serviciile de telefonie

by

ANCOMA fost finalizat consultarea națională pe marginea unei decizii care armonizează cerințele tehnice și tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP în cazul terminării apelurilor fixe și mobile în rețelele publice de telefonie. Răspândirea tehnologiilor bazate pe IP creează beneficii atât pentru operatori, prin reducerea costurilor de implementare și operare și prin dezvoltarea unor noi modele de afaceri, cât și pentru utilizatorii finali, prin îmbunătățirea raportului calitate-preț al serviciilor oferite.

Proiectul de măsuri ale ANCOM agreat va fi trimis în consultare europeană către Comisia Europeană, OAREC și celelalte autorități de reglementare care vor putea transmite ANCOM comentarii și observații în termen de o lună de la data notificării. După parcurgerea procedurii de consultare europeană, ANCOM poate adopta setul de măsuri.

Obligațiile furnizorilor de servicii de telefonie

Conform măsurilor propuse de ANCOM, furnizorii de servicii de telefonie fixă și mobilă sunt obligați să publice pe paginile proprii de internet informațiile referitoare la condițiile în care oferă acest tip de servicii de interconectare, până cel mai târziu la data de 1 aprilie 2019.

Alte obligații se referă la acordarea accesului și utilizarea unor elemente specifice ale rețelei și a infrastructurii asociate și la aplicarea de condiții echivalente de interconectare în circumstanțe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau beneficiază deja de interconectare, începând cu data de 1 mai 2019.

Tarifele serviciilor auxiliare interconectării IP

Totodata, au fost stabilite și tarifele maxime care pot fi percepute de operatori pentru furnizarea serviciului de colocare la 9,47 euro/unitate de rack, în condițiile utilizării unui rack standard, amplasat într-o clădire în care se poate realiza colocarea echipamentelor beneficiarilor și la 15 euro/mp pentru spațiile colocabile situate în localități urbane, în caz că se dorește doar închirierea spațiului util.

Furnizorii vizați de această reglementare sunt cei 36 de furnizori de telefonie fixă și 5 de telefonie mobilă identificați în anul 2017 cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile. Lista furnizorilor cărora li se vor aplica măsurile de reglementare propuse poate fi consultată aici.

Beneficiile interconectării IP

Migrarea catre noile retele IP implica atat schimbari arhitecturale in retele, cat si in ceea ce priveste modul de furnizare a serviciilor, iar aceste schimbari genereaza beneficii pentru intreaga piata.

Retelele bazate pe IP integreaza tot traficul de comunicatii electronice al unui operator intr-o singura retea, fapt ce determina scaderea costului unitar pe serviciu, pe masura cresterii volumului de trafic. De asemenea, arhitecturile de tip IP permit agregarea traficului distribuit in mai multe noduri locale intr-o singura locatie (in care sa fie concentrat tot traficul), ceea ce conduce si la scaderea costurilor operationale in ansamblu.

Convergenta serviciilor conduce la reducerea costurilor ca urmare a utilizarii in comun a resurselor integrate la nivelul unei singure retele, pentru furnizarea mai multor tipuri de produse/servicii sau activitati.

Un alt beneficiu este faptul ca acest tip de interconectare are un grad ridicat de flexibilitate si permite cu usurinta modificari in functie de cerinte, precum si modernizarile tehnologice survenite in timp.

De asemenea, transportul traficului de comunicatii electronice sub forma de pachete IP, in locul alocarii unui canal dedicat pentru fiecare apel, creste eficienta retelei. Reteaua cu comutatie de pachete ruteaza pachetele prin acele parti ale retelei care dispun de resursele necesare si este capabila sa reruteze pachetele cand un router este ocupat.

In ceea ce priveste utilizatorii finali, acestia pot beneficia pe acelasi suport fizic de un numar mai mare de servicii (voce, date, video) care pot depasi, din punct de vedere calitativ, serviciile traditionale, in timp ce pretul platit pentru aceste servicii tinde sa scada.