Guvernare/Licitatii — January 21, 2019 at 3:42 pm

ANCOM propune retragerea obligațiilor Telekom de pe piața de tranzit național

by

TelekomANCOM supune consultării publice rezultatele procesului de revizuire a pieței de gros corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor în rețele publice de telefonie, pe care Telekom Communications Romania deținea putere semnificativă, conform analizei din anul 2013. Analiza actuală a ANCOM arată că situația concurențială pe această piață s-a schimbat de la adoptarea măsurilor de reglementare precedente, piața tinzând către concurența efectivă, în orizontul de timp evaluat.

Analiza efectuată de ANCOM pe piata de gros a serviciilor de tranzit național comutat al apelurilor în rețelele publice de telefonie arată că, deși barierele existente la intrarea pe această piață se mențin, acestea sunt mai puțin semnificative, existând alternative viabile la serviciile de tranzit național oferite de Telekom. La sfârșitul anului 2017 existau 8 furnizori activi de servicii de tranzit național.

În același timp, din perspectiva dinamicii pieței, volumul foarte mic al pieței (168 milioane minute), în scădere cu 12,5%, în perioada 2013 – 2017, structura eterogenă a acesteia, cererea în continuă scădere din partea operatorilor pentru astfel de servicii, corelată cu numărul mare de contracte de interconectare directă încheiate între operatorii de rețele publice din România (276 astfel de contracte la finalul anului 2017), au condus la concluzia ca piața tinde către concurență efectivă.

În acest context, Autoritatea propune retragerea obligațiilor pe care le are, în prezent, Telekom Communications Romania, și anume obligația de a permite accesul și utilizarea unor elemente specifice ale rețelei și a infrastructurii asociate, obligația de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri, obligația de transparență și obligația de nediscriminare, alocând un termen de tranziție de un an de la intrarea în vigoare a deciziei. Acest termen permite furnizorilor care achiziționează în prezent servicii de tranzit comutat al apelurilor de la operatorul fost monopolist să negocieze, să încheie și să implementeze acorduri de interconectare directă, utilizând tehnologia IP, cu furnizorii cu care în prezent sunt interconectați indirect, prin tranzitarea rețelei Telekom.

Conform datelor disponibile, la data de 31 decembrie 2017, existau opt operatori care furnizau servicii de tranzit național comutat în România: Telekom Romania Communications, GTS Telecom, Digital Cable Systems, Net-Connect Communications, Media Sat, Prime Telecom, Trans Tel Services și Nooh Media.