NEWS — March 15, 2019 at 10:47 am

Sistemele IT de soluții au ajutat la creșterea companiei Amadeus în 2018

by

AmadeusAmadeus IT Group S.A a realizat un profit ajustat de 1,122,8 milioane euro în 2018, ceea ce reprezintă o creștere de 1,0% 1 față de 2017 (sau 6% fără ajustări fiscale extraordinare în 2017). Pe parcursul anului 2018, performanța financiară a companiei Amadeus a fost distorsionată de fluctuația cursului de schimb USD / Euro comparativ cu anul 2017, ceea ce a avut un impact negativ asupra veniturilor și EBITDA. Excluzând acest efect, precum și impactul IFRS 161 asupra EBITDA, atât veniturile, cât și EBITDA au crescut cu o rată ridicată în cursul anului 2018.

Amadeus și-a menținut recordul de lungă durată al veniturilor și al creșterii profitabilității în 2018. Eforturile companiei de diversificare, inclusiv extinderea ofertei Hospitality prin achiziția TravelClick, au susținut și creșterea Amadeus. Din punct de vedere operațional, compania a făcut progrese bune, menținând un flux continuu de noi semnături și implementări ale clienților în Airline IT. De asemenea, a continuat să extindă conținutul pentru abonați cu 50 de contracte noi sau cu reînnoiri ale acordurilor de distribuție în 2018.