Networking, Transport/Travel — March 25, 2019 at 9:04 am

Allied Telesis furnizează o reţea inteligentă pentru sistemul de transport comunitar

by

ati-transit-ss-cardCând a lansat utilizarea de carduri inteligente Clipper® în sistemele proprii de autobuze şi trenuri publice, autoritatea de transport din Santa Clara Valley (VTA) şi-a dat seama că venise vremea să-şi actualizeze reţeaua. Clipper este un card contactless, reîncărcabil, pentru plăţi electronice ale călătoriilor în zona San Francisco Bay. Sistemul uşurează comutarea pasagerilor prin permiterea îmbarcării şi transferului acestora prin simpla folosire a aceluiaşi card.

Această tehnologie nouă necesita o soluţie de reţea nouă, fluidă şi de mare încredere, capabilă să conecteze chioşcurile de eliberare carduri şi dispozitivele de scanare a acestora pe tot cuprinsul reţelei de transport VTA.

Vechea reţea VTA avea numeroase probleme. În timp, numeroasele reparaţii şi adăugiri improvizate de hardware au dus la o reţea constând din tipuri disparate de echipamente provenite de la vendori diferiţi. În plus, documentaţia săracă creştea mult timpul necesar depanării.

În locul unei infrastructuri bazate pe switch-uri erau folosite convertoare media negestionate, ceea ce restricţiona vizibilitatea şi creşterea reţelei, şi împiedica VTA să rezolve problemele apărute şi să-şi extindă reţeaua. Fără a dispune de capacitatea de a prevedea sau preveni căderile, reţeaua devenise extrem de costisitoare de operat şi mare consumatoare de timp.

VTA avea nevoie de o soluţie de reţea core-to-edge fiabilă şi scalabilă – atât pentru susţinerea noului sistem de plăţi, cât şi pentru acomodarea la creşterile prevăzute de trafic.

De la proiectarea iniţială la implementarea finală, VTA a încredinţat firmei Allied Telesis operaţiunile de instalare a unei noi reţele care putea gestiona cu uşurinţă solicitările sistemului de carduri Clipper, atât pe cele curente, cât şi pe cele din viitor.

Allied Telesis a oferit o soluţie unică, care:

  • Înţelegea provocările şi se adapta cerinţelor tehnice, bugetului şi orizontului de timp alocat de VTA
  • Era întărită şi rezistentă pentru a satisface cerinţele riguroase ale instalărilor în aer liber
  • Oferea suport tehnic superior, personalul lucrând împreună cu echipa tehnică VTA pentru instruire şi îndeplinirea criteriilor critice de termen limită. ‫

Allied Telesis a lucrat în strânsă colaborare cu VTA la completarea unei evaluări de sănătate a reţelei, la furnizarea unui set de recomandări şi la furnizarea unui plan de implementare care limita căderile la o singură maşină la un moment de timp dat. Rezultatul: o soluţie de reţea rezistentă, eficientă şi scalabilă, deservind 62 de staţii de cale ferată.

Noua reţea rezistentă incorporează switch-uri Gigabit Ethernet în cadrul staţiilor prin folosire Virtual Chassis Stacking (VCStack™), cu scopul de a transforma unităţi multiple într-un singur dispozitiv virtual, asigurând redundanţa dispozitivelor şi a căii de operare. Acestea sunt conectate la maşinile de eliberare tichete prin switch-uri edge de clasă industrială, cu gamă extinsă de temperaturi de operare pentru o fiabilitate crescută. Cablarea prin fibră asigură conectivitatea de mare viteză între diversele staţii de tren.

Echipa Allied Telesis a oferit training practic ca parte a instalării iniţiale a reţelei şi a sprijinit personalul VTA să completeze restul instalării. Schimbarea din temelii a reţelei a minimizat întreruperile pentru pasagerii VTA prin menţinerea pe deplin operaţională a sistemului de ticketing.

Odată sistemul Clipper implementat cu succes, VTA satisface acum cerinţele curente ale clienţilor legate de opţiunile electronice şi mobile de plată, şi oferă o experienţă superioară pentru pasageri.

Aflată la baza sistemului de carduri Clipper, reţeaua Allied Telesis poate fi extinsă cu uşurinţă conform nevoilor pentru a adăuga servicii car să întârească satisfacţia clienţilor – cum ar fi chioşcuri suplimentare pentru emitere de carduri Clipper, WiFi în trenurile în mişcare, telefoane VoIP pentru urgenţe şi informaţii şi/sau publicitate digitale în timp real.

VTA nu mai are nevoie să detaşeze o echipă de tehnicieni de fiecare dată când apare o problemă. Cu ajutorul produselor moderne, gestionate de la distanţă, şi cu instruirea şi suportul permanent primit de la Allied Telesis, personalul poate efectua depanări de la distanţă. VAT îşi poate folosi personalul şi resursele mai eficient, fapt care a dus la creşterea substanţială a eficienţei operaţionale a acestei reţele critice.

Mai multe detalii la www.alliedtelesis.com/documents/allied-telesis-transportation-solutions