NEWS — May 3, 2019 at 2:55 am

Fujitsu implementează sisteme inteligente de aprovizionare și producție pentru a reduce impactul asupra mediului

by

iStock_000005577649MediumFujitsu a anunțat formularea Planului de acțiune pentru mediu al grupului Fujitsu (etapa IX), stabilind obiectivele sale de mediu pentru anii fiscali 2019-2020. Planul de acțiune demonstrează angajamentul continuu al Fujitsu de a contribui la crearea unei societăți durabile.

Acest plan de acțiune stabilește obiective de mediu pe termen mediu și lung, bazate pe inițiative internaționale precum Science Based Targets (SBT) și RE100 , axate pe înțelegerea și reducerea sarcinii pentru mediu a lanțului de aprovizionare al Fujitsu prin utilizarea programelor dedicate, precum și reducerea deșeurilor, în special a celor din plastic. Urmând acest plan de acțiune, în timp ce utilizează capacitățile sale avansate în domeniul ICT, Grupul Fujitsu nu numai că va reduce povara proprie de mediu, ci și pe cea a clienților săi, dar în cele din urmă va contribui și la rezolvarea problemelor din societate și din mediul înconjurător.

Pentru a atinge obiectivele globale comune stabilite în Acordul de la Paris și SDG, se așteaptă ca firmele să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor din societate și din mediul înconjurător. Având în vedere aceste evoluții, impactul mișcărilor internaționale, cum ar fi SBT și RE100, care promovează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea energiilor regenerabile, a devenit mai puternic, mai ales prin modul în caresolicită companiilor să dezvăluie informații referitoare la schimbările climatice. Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a unor aspecte precum deșeurile de plastic scăpate în mediul marin și restricțiile de import extins asupra plasticului uzat de către diferite țări din Asia, controlul deșeurilor de plastic a devenit o provocare globală din ce în ce mai urgentă.

Grupul Fujitsu a primit aprobarea SBT pentru obiectivele sale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen mediu și lung în august 2017, și de asemenea s-a alăturat RE100 în iulie 2018, stabilind în mod public obiectivul utilizării energiei regenerabile 100% pentru alimentarea Grupului Fujitsu până în 2050. În Planul de acțiune pentru mediu al grupului Fujitsu (etapa IX), compania a stabilit obiective pas-cu-pas pentru atingerea în siguranță a acestora. Mai mult decât atât, Grupul Fujitsu a fost activ pentru a răspunde schimbărilor climatice și pentru a dezvălui informații referitoare la acest subiect.

Citiți și:

Fujitsu preocupată de reducerea emisiilor poluante a centrelor de date

O viziune interesantă