Bizpoint — July 15, 2019 at 11:31 am

Europa abordează AI în trei zone de bază

by

AI O abordare europeană privind AI va stimula competitivitatea Uniunii Europene și va asigura încrederea bazată pe valorile europene. Comisia Europeană a investit deja sume importante pentru a aduce beneficii societății și economiei.

În comunicarea sa “Inteligența artificială pentru Europa”, Comisia Europeană prezintă o abordare europeană a inteligenței artificiale bazată pe trei piloni:

  • Înainte cu evoluțiile tehnologice și încurajarea preluării de către sectoarele public și privat
  • Pregătirea pentru schimbările socio-economice aduse de AI
  • Asigurarea unui cadru etic și legal adecvat

Comisia își majorează investițiile anuale în AI cu 70% în cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020. Acesta va atinge 1,5 miliarde EUR pentru perioada 2018-2020. Cu toate acestea, aceasta reprezintă doar o mică parte din toate investițiile din statele membre și din sectorul privat. Acesta este începutul care leagă eforturile individuale, pentru a face împreună o investiție solidă, cu un impact așteptat mult mai mare decât suma părților sale. Având în vedere importanța strategică a subiectului și sprijinul manifestat de țările europene care semnează declarația de cooperare în ziua digitală, statele membre și sectorul privat vor depune eforturi similare. Grupul de experți la nivel înalt privind inteligența artificială (AI HLEG) și-a prezentat recomandările de politică și de investiții pentru Inteligența Artificială de încredere la prima Adunare a Alianței AI din 26 iunie 2019. Împreună cu forțele la nivel european, obiectivul este de a ajunge la toate împreună, cu peste 20 de miliarde de euro pe an în decada următoare.

Pentru a sprijini eforturile statelor membre responsabile de politicile de muncă și educație, Comisia va:

  • sprijini parteneriatele de afaceri-educație pentru a atrage și menține mai mult talent TI în Europa;
  • institui programe de instruire și de reconversie dedicate profesioniștilor;
  • prevede modificări ale pieței muncii și nepotriviri în materie de competențe;
  • sprijini abilitățile și competențele digitale în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei, matematicii (STEM), antreprenoriatului și creativității;
  • încuraja statele membre să-și modernizeze sistemele de educație și formare.

Unele aplicații AI pot ridica noi probleme etice și legale legate de responsabilitatea sau corectitudinea procesului de luare a deciziilor. Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) reprezintă un pas major pentru consolidarea încrederii, iar Comisia dorește să facă un pas înainte pentru asigurarea clarității juridice în aplicațiile bazate pe AI. Comisia Europeană a salutat recomandările finale privind etica pentru inteligența artificială credibilă, elaborate de Grupul la nivel înalt privind inteligența artificială, publicate la 8 aprilie 2019. De asemenea, Comisia va elabora și pune la dispoziție orientări privind interpretarea directivei privind răspunderea pentru produsele AI.