Bizpoint — August 12, 2019 at 6:04 am

Tehnologia salvatoare

by

istock_000001193175mediumRecent publicata ediţie a Cartei Albe a IMM-urilor arată un rezultat foarte interesant în ceea ce priveşte mediul de afaceri în care îşi desfăşoară activitatea întreprinzătorii români. Aproape jumătate dintre ei (49,5 % mai exact) consideră că folosirea de tehnologii noi reprezintă o oportunitate principală pentru afaceri. Dacă adăugăm la asta cei 28% care consideră digitalizarea tot ca pe o oportunitate importantă, rezultă că, în România zonei IMM, cel puţin, IT-ul a început să capete o dimensiune de salvator din marasm.

Un marasm care este identificat cât se poate de precis de respondenţii la studiul anual elaborat de CNIPMMR. Un marasm care se defineşte prin dificultatea majoră de a angaja, pregăti şi menţine personalul necesar (57% din respondenţi), birocraţia excesivă în relaţia cu statul (49%), inflaţia (47%), concurenţa neloială (45%), scăderea cererii interne (44%), fiscalitatea excesivă (42%), calitatea slabă a infrastructurii (34%), corupţia (34%) şi controalele excesive din partea autorităţilor statale (27%).

Iar lucrurile nu se opresc aici. Elementele contextuale cu influenţă negativă asupra activităţilor şi performanţelor IMM cel mai frecvent întâlnite în România, sunt, conform Cartei Albe, insuficienta capacitate a guvernului şi parlamentului de a gestiona problemele economice (48% din totalul răspunsurilor !), birocraţia excesivă (47%), predictibilitatea redusă a mediului de afaceri (45% – observaţie iterată de ani buni de zile de organismele internaţionale), evoluţia cadrului legislativ (37%) şi corupţia (34%).

Cum problemele par a fi aceleaşi de la an la an, dar din ce în ce mai grave, se naşte în mod legitim întrebarea: va reuşi România să găsească într-un orizont de timp previzibil o clasă politică prin care toate aceste tare să înceapă să fie atenuate?