INTERVIU — March 8, 2018 at 8:17 am

Călin Poenaru: Allied Telesis proiectează soluţii de uşurare a adoptării IoT

by

DSC_8658Internet of Things (IoT) se numără printre subiectele intens dezbătute în ultima vreme. Şi asta deoarece, după ce au trecut câţiva ani de promisiuni, au început să apară primele proiecte reale, chiar dacă cu rezultate limitate, deocamdată. Despre impactul acestei tehnologii şi vizibilitatea în viitorul imediat următor, am discutat cu Călin Poenaru, Country Manager Allied Telesis.

Club IT&C: Cum vede Allied Telesis scenariile dezvoltărilor de tehnologie de sub umbrela IoT ?

Călin Poenaru: Anul trecut, Gartner a prezentat în vârful tradiţionalei sale curbe “hype-cycle” multe tehnologii legate de IoT, de la IoT Platform la Deep-learning. Combinaţia de tehnologii sofisticate necesare obţinerii unui avantaj decisiv în integrarea IoT în mediul fundamental de operare a unei afaceri contribuie, alături de fragmentarea extremă a cerinţelor pentru proiecte din lumea reală şi de lipsa capabilităţilor de operaţionalizare a rezultatelor, la viteza scăzuta de adopţie.

De dată recentă, mai multe companii mari de consultanţă au prezentat un tablou echilibrat între optimism şi reticenţă, fapt care arată o viziune pragmatică asupra acestui segment de tehnologii. Apar semne din ce în ce mai clare că un proiect bine ţintit şi bine condus poate să producă beneficii imediate. De asemenea, începem să inţelegem că pragul de adopţie nu este scăzut, şi că este necesară existenţa unor capabilităţi speciale în cadrul organizaţiei, care pot fi dezvoltate sau cumpărate, pentru a avea proiecte de succes.

Club IT&C: Ce propune Allied Telesis în acest sens?

Călin Poenaru: Allied Telesis încearcă să uşureze adopţia propunând o platformă de sine stătătoare care să acopere o zonă cât mai largă, pornind de la marginea reţelei, care include atât echipamentele de reţea cât şi senzorii conectaţi la acestea, până la centrul de date, acolo unde sunt active aplicaţiile de procesare a datelor astfel colectate. Scopul constă în furnizarea, în plus faţă de serviciile de conectare şi management echipamente, de capabilităţi de agregare, stocare, import şi export de date, precum şi găzduire şi integrare de aplicaţii. Toate acestea în contextul asigurării unei securităţi globale la nivelul sistemului.

Club IT&C: Cum este poziţionată această platformă în contextul nevoilor din piaţă?

Călin Poenaru: Platforma este rezultatul evoluţiei tehnologiilor Allied Telesis dinspre zona de networking pur către elemente adiţionale. În acest sens lucrăm cu parteneri de tehnologie din întreaga lume, în primul rând din zona de senzori, urmând să extindem ecosistemul către vendori de aplicaţii. Platforma este una deschisă, gândită ca un “architectural building-block”, cu interfeţe standardizate pentru a uşura integrarea cu senzorii sau aplicaţiile locale sau la distanţă (remote), sau chiar cu alte platforme. Vorbim, de fapt, de o platformă de “data engineering” care oferă capabilităţi de găzduire locală pentru aplicaţiile de procesare date.

Platforma se vrea un punct de plecare predictibil (cost, performanţă) pentru aplicaţii diverse, ea putând fi extinsă în ceea ce priveşte numărul şi tipul de surse de date sau puterea de procesare. Evident, opţiunea de conectare cu PaaS/SaaS, într-o forma de “hibrid cloud” este implicită. Această abordare urmăreşte să dea încredere clientilor care nu posedă echipe IT puternice, capabile să construiască aplicaţiile necesare de la zero. Instalarea iniţială o construim împreună cu partenerii noştri, astfel încât clientul să poată vedea beneficiile investiţiei imediat, în timp ce îşi extinde capabilităţile interne de dezvoltare aplicaţii. Pe măsură ce acestea cresc, el îşi poate asuma integral controlul expansiunii platformei, fie că este vorba de extinderea în cadrul propriilor premize fizice, fie că este vorba de integrarea cu PaaS/SaaS.

Club IT&C: Există deja implementări ale platformei?

Călin Poenaru: ATI implementează deja această platformă în proiecte de securitate fizică şi smart manufacturing în SUA şi o testează în aplicaţii de Smart City, Smart Water şi Smart Agriculture în Europa şi Asia.

Allied Telesis a ales Europa şi în mod specific România pentru testarea platformei în zona de Smart City, datorită dezvoltării consecvente şi continue a acestei zone de piaţă.

Chiar în această perioadă, împreună cu partenerii noştri de la Axis, şi cu ajutorul celor de la Silva Sistems, am încheiat cu succes un PoC la Tulcea, în care punem la dispoziţia autorităţilor locale date combinate de mediu şi trafic. Scopul este de a arăta cum datele obiective, colectate pe intervale semnificative, pot ajuta la dezvoltarea şi apoi implementarea unei strategii de menţinere a calităţii mediului la cote înalte, în beneficiul cetăţenilor. Alte proiecte similare, unele cu obiective uşor diferite, dar toate aliniate creşterii calităţii vieţii în oraşele noastre, sunt în pregătire.

edge-computing-blog-minClub IT&C: Cum se vede, în acest context, piaţa locală din punct de vedere Allied Telesis?

Călin Poenaru: Piaţa românească este una tipic europeană din punct de vedere al nivelului ridicat de cerinţe, în special de calitate, şi una complet atipică în ceea ce priveşte costul. Piaţa locală tinde să subestimeze efortul de realizare şi costurile implicate (directe sau indirecte) precum şi necesitatea unui nivel serios de cunoştinţe si a suportului pe termen lung, favorizând doar costul de achiziţie, ceea ce duce la proiecte cel puţin întârziate. Din păcate, în cazul specific soluţiilor de tip IoT, această abordare poate să ducă direct la un eşec probabil pe termen scurt, dar sigur pe termen lung. Motivul principal îl constituie tocmai specificitatea deosebit de ridicată a proiectelor, mai ales în ceea ce priveşte impactul dorit asupra afacerii şi contextului de aplicare al soluţiei. Înţelegerea foarte precisă a obiectivelor clientului este prioritară şi trebuie evitată, cu orice preţ, capcana “one size fits all”. Flexibilitatea este caracteristica principală necesară în acest caz. Un alt pericol ce derivă dintr-o înţelegere incompletă este reprezentat de asumarea unor obiective fie prea ambiţioase, fie complet divergente de realitate.

Club IT&C: Ce metodă ar trebui adoptată pentru accelerarea obţinerii de rezultate?

Călin Poenaru: Din experienţa noastră, o abordare graduală, bazată tocmai pe flexibilitatea menţionată anterior, constituie un factor important al succesului. Construcţia treptată, bazată pe acumularea de realizări şi experienţe anterioare, asigură o cale de realizare cu risc asumat semnificativ mai mic, chiar dacă aparent mai lentă. Asta presupune, însă, existenţa unei strategii pe termen lung, un factor cheie, mai ales în proiecte de tip Smart City, unde ciclul de viaţă al proiectelor este întins pe mulţi ani şi unde este uşor să pierzi direcţia.

Un alt factor cheie în reuşita proiectelor este dat de existenţa parteneriatelor tehnologice: grupuri de producători de tehnologie care participă împreună la crearea unei soluţii ce satisface o problemă a clientului. Aceasta este o consecinţă naturală a specializării: nimeni nu poate face totul singur la cel mai înalt nivel, şi de aceea aria fundamentală de activitate şi parteneriatele trebuie delimitate foarte bine. Allied Telesis crede mai degrabă în cooperare strânsă, eficientă şi loială decât în modele agresiv-competitive, centrate doar pe nevoile proprii. De aceea, tendinţa noastră este să stabilim parteneriate de durată, pe care să le facem împreună functionale, spre beneficiul tuturor părţilor.

Club IT&C: Cum îşi poziţionează Allied Telesis mai exact soluţia propusă în contextul general al pieţei de soluţii IoT?

Călin Poenaru: În acest moment, piaţa soluţiilor IoT este extraordinar de diversă, atât din punct de vedere al platformelor oferite, cât şi din punct de vedere al celorlalte elemente constitutive (senzori, aplicaţii, procesare date, stocare date). Acest fapt este unul natural, dată fiind complexitatea cazurilor tratate. Eu, personal, nu cred că vom asista în următorii ani la o reducere semnificativă a numărului de furnizori, în sensul consolidării pieţei în direcţia existenţei unui număr de doar 2-3 furnizori foarte mari (ca în cazul platformelor pentru aplicaţii mobile, sau a sistemelor de operare pentru PC). Diversitatea nevoilor este motivul principal pentru această afirmaţie: în IoT nu există “one size fits all”, nici chiar pentru cei foarte mari (a se vedea modul in care GE a decis asupra felului în care se dezvoltă mai departe Predix). Investiţiile ridicate, dificultatea dezvoltării continue şi a mentenanţei acestui gen de platforme fac, de multe ori, abordarea non-practică. Vom vedea, însă, o consolidare a rolurilor vendorilor majori de PaaS (ex. Microsoft, Amazon etc.) pe masură ce acestea vor atrage utilizatori care dezvoltă noi soluţii IoT pentru uzul lor sau al clienţilor lor.

Club IT&C: Ce rol vor juca autorităţile de reglementare?

Călin Poenaru: O abordare comună va veni şi din perspectiva reglementatorului, fie că este vorba de standarde tehnice de definire a interfeţelor, a unor elemente obligatorii de securitate, a unor un standarde operaţionale, sau chiar un standard de certificare ce stabileşte nişte indicatori necesari (similar cu ISO 37150 în zona de Smart Communities). Treptat, regulile jocului se vor maturiza, domeniile afectate de noile tehnologii (securitatea vieţii private în special) îşi vor defini limitele acceptabilului, iar utilizatorii vor învăţa să utilizeze rezultatele prelucrărilor de date în scopuri benefice.

În ceea ce priveşte strategia pe termen lung, companiile de consultanţă care studiază de ceva vreme fenomenul IoT din perspective obiective au identificat principala direcţie: înţelegerea profundă a necesităţilor utilizatorului final. Sunt total de acord cu această concluzie. În lipsa înţelegerii scopului proiectului, totul se transformă doar într-un  joc de noroc.