Guvernare/Licitatii, NEWS — July 23, 2018 at 12:57 pm

Care sunt tarifele percepute pentru accesul operatorilor de comunicații pe proprietatea publică

by

ANCOMANCOM lansează în consultare publică un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de către operatorii de comunicații a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea publică a statului.

Până în prezent, 1.307 de autorități ale administrației publice (consilii locale și județene) au transmis ANCOM, conform prevederilor Legii Infrastructurii, documente privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietățile publice prin intermediul unei baze de date online disponibilă aici.

Analiza documentelor disponibile a arătat că tarifele și modalitățile de tarifare sunt diferite de la o localitate la alta, diferențele fiind majore. De exemplu, tarifele anuale pentru amplasarea echipamentelor rețelelor de comunicații pe terenul intravilan proprietate publică sunt cuprinse între 3 lei/mp și 360 lei/mp, iar tariful lunar pentru un stâlp proprietate publică aflat pe raza comunelor variază între de 5 lei și 100 lei.

Metodologia de stabilire a tarifelor maxime

ANCOM a stabilit aceste tarife conform obligațiilor ce îi revin și în condițiile prevăzute de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice.

Tarifele de acces pe proprietăți publice trebuie să fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere și beneficiile tangibile si intangibile. Astfel, tarifele vor acoperi doar despagubirea pentru prejudiciile directe si certe cauzate de efectuarea lucrarilor si prin existenta si functionarea retelelor de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura asociate. Tarifele sunt raportate la anumite elemente de retea si de infrastructura fizica ce urmeaza a fi instalate pe, deasupra, in sau sub anumite imobile proprietate publica, tinand cont de valoarea folosintei bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii si nediscriminarii.

Pentru stabilirea categoriilor de prejudicii directe si certe s-a luat in calcul un cumul de factori cum ar fi gradul de utilizare si uzura al imobilului, perioadele de timp necesare pentru efectuarea lucrarilor de instalare, intretinere, inlocuire ori mutare a retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora, perioadele de timp pentru care se solicita amplasarea, precum si caracteristicile fizice si functionale ale echipamentelor.

Aceste efecte sunt observabile din punct de vedere cantitativ in statistici privind evolutia istorica a produsului intern brut, a venitului mediu net in economie, precum si a evolutiei fortei active de munca, in raport cu gradul de conectivitate al populatiei.

Metodologia de calcul si nivelul tarifelor au fost stabilite de ANCOM cu sprijinul asocierii KPMG Advisory si KPMG Romania.

Tarifele stabilite de ANCOM pe baza modelului de calcul pot fi accesate aici.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietatea publica poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 20.08.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.