Guvernare/Licitatii — August 10, 2018 at 9:30 am

Reglementări privind interconectarea IP pentru serviciile de telefonie în consultare publică

by

1ANCOM a lansat în consultare publică un proiect de decizie care stabilește cerințele tehnice armonizate și tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP  pentru terminarea apelurilor fixe și mobile în rețelele publice de telefonie.

ANCOM a considerat oportuna o interventie de reglementare in domeniul interconectarii IP pentru a asigura sanse egale tuturor jucatorilor de pe piata, in contextul in care furnizorii alternativi de servicii de apeluri la puncte fixe, detinatori de retele IP, se confrunta cu refuzul operatorilor mari privind accesul la interconectarea bazata pe tehnologie IP, acestia din urma creand si mentinand bariere la intrarea pe piata.

Sfera de aplicare

Obligatiile referitoare la interconectarea IP vor fi respectate de cei 36 de furnizori de telefonie fixa si 5 furnizori de telefonie mobila identificati in anul 2017 cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile. Lista furnizorilor carora li se vor aplica masurile de reglementare propuse poate fi consultata aici.

Obligatii impuse privind interconectarea IP

Cei 36 de furnizori de telefonie fixa si 5 de telefonie mobila vor avea obligatia ca, pana cel mai tarziu la data de 1 martie 2019, sa faca publice, pe paginile proprii de internet, informatii referitoare la conditiile in care ofera acest tip de servicii de interconectare.

De asemenea, acestia vor avea obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate si de a aplica conditii echivalente de interconectare in circumstante echivalente tuturor persoanelor care solicita sau beneficiaza deja de interconectare, incepand cu data de 1 mai 2019.

Totodata, pentru a facilita aplicabilitatea masurii de reglementare, Autoritatea propune si tarifele pentru serviciile auxiliare interconectarii IP, rezultate ca urmare a unei analize comparative la nivel european si a revizuirii unor modele de cost aplicate anterior de ANCOM in legatura cu anumite servicii asociate interconectarii.

Identificarea cerintelor tehnice pentru interconectarea IP

Pentru a colecta si analiza datele necesare identificarii cerintelor tehnice armonizate la nivel national aplicabile interconectarilor IP viitoare, Autoritatea a constituit un grup de lucru comun cu reprezentanti ai industriei in domeniul comunicatiilor electronice si specialisti in cercetarea tehnologiilor moderne IP si a evaluat opiniile a 20 operatori de telefonie fixa si mobila, reprezentativi la nivelul pietei.

Procesul de consultare publica

Proiectul de masuri ale ANCOM de identificare si reglementare a cerintelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP in vederea furnizarii serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile in retelele publice de telefonie precum si de reglementare a tarifelor corespunzatoare serviciilor asociate interconectarii IP poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 10.09.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.