Guvernare/Licitatii — October 1, 2018 at 2:09 pm

ANCOM consultă tarifele maxime de acces la rețeaua Netcity

by

ANCOMTarifele serviciilor au fost fundamentate in functie de costuri, pe baza unui model de calculatie realizat in conformitate cu un sistem de criterii transparente, obiective si justificate, utilizand drept standard costurile istorice.

La elaborarea modelului de cost privind tarifele de acces la canalizatie, bazat pe metoda costurilor complet alocate, Autoritatea a tinut cont de necesitatea aplicarii unor principii si metodologii conforme cu practica si legislatia europeana, respectand principiul nediscriminarii, obiectivitatii, cauzalitatii si proportionalitatii.

Tarifele maxime propuse pentru accesul la infrastructura Netcity

Tarifele maxime practicate de NETCITY TELECOM nu vor depasi:

– 75,97 euro/km/luna pentru serviciul Tubecity Transport;

– 3,02 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A (lungime maxima 20 metri);

– 10,87 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B si special (lungime peste 20 metri);

– 8,03 euro pentru serviciul de inchiriere Bransament FTTB;

Tarifele maxime stabilite nu includ TVA.

Tarifele practicate in prezent pentru accesul la infrastructura Netcity

Tarifele practicate de NETCITY TELECOM sunt:

– intre 85 si 120 euro/km/luna pentru serviciul Tubecity Transport, in functie de gradul de utilizare;

– 10 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A;

– intre 20 si 50 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B si racord special;

– intre 10 si 15 euro pentru serviciul de inchiriere Bransament FTTB, in functie de gradul de utilizare.

Contextul actual

ANCOM a emis avizul privind conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice in baza Legii nr. 154/2012, document care a fost contestat in instanta, nefiind implementat de catre dezvoltatorul proiectului Netcity. Actualul cadru legislativ in vigoare, respectiv Legea nr. 159/2016, confera ANCOM dreptul de a impune prin decizie obligatorie pentru dezvoltatorul proiectului Netcity conditiile tehnice si economice in care sa se realizeze accesul furnizorilor la aceasta infrastructura.

ANCOM a informat Netcity Telecom cu privire la incidenta dispozitiilor legale actuale si a solicitat transmiterea documentatiei complete, necesare in vederea stabilirii si impunerii conditiilor tehnice si economice de acces deschis la canalizatia subterana dezvoltata in cadrul „Retelei metropolitane de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii – Netcity”.

In perioada urmatoare, ANCOM va supune consultarii publice si un proiect de decizie a presedintelui prin care se vor impune conditiile tehnice si economice prin care se va face accesul la infrastructura Netcity.

Procesul de consultare publica

Proiectul de model de calculatie a costurilor serviciilor de acces oferite furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pentru accesul la infrastructura fizica realizata in cadrul proiectului „Retelei metropolitane de fibra optica a Municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii – Netcity” poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 31.10.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.