Smart City — October 30, 2018 at 10:31 am

Acele companii și tehnologiile lor extraordinare care ne fac viața mai ușoară

by

Bucharest-by-night-Basarab-PassageTrecem printr-o perioadă în care urbanizarea se întâmplă cel mai rapid în istoria umanităţii. La nivel global, 900 de milioane de oameni trăiesc în mahalale, oraşele neputând să asigure condiţii de locuire aşa rapid, 1 miliard de maşini sunt blocate în traficul urban, iar oraşele consumă 75% din energia lumii, în fiecare an şi sunt responsabile pentru 50% din gazele cu efect de seră. Acestea sunt provocări cu care oraşele se confruntă, iar un SMART City trebuie să abordeze aceste probleme.

Conceptul de ‘smart cities’ a apărut din necesitatea de a gestiona, automatiza, optimiza și explora toate aspectele ce se pot îmbunătăți într-un oraș și anume acele soluții și tehnologii inteligente care, aplicate la nivel local și regional, pot transforma comunitățile în orașe inteligente, cu acces liber al populației la produse și servicii de calitate, cu sisteme de sănătate și educație moderne și cu administrații publice transparente, care să guverneze împreună cu cetățeanul.

Acum este momentul când lideri din administraţie şi business, dar şi simpli cetăţeni caută abordări noi pentru a rezolva aceste probleme, iar tehnologia joacă un rol important. Așa au ajuns tehnologia, imaginaţia şi creativitatea să se întâlnească pentru a crea oraşele viitorului. Compania de tehnologie Asseco SEE nu a putut rămâne străină de aceste eforturi și a adus pe masa celor implicați în procesul de dezvoltare a orașelor inteligente o soluție care vine în sprijinul eficientizării spaţiului urban şi al managementului serviciilor orăşeneşti.

metropolis _by assecoDenumită Metropolis, sau Smart City Management Platform, soluţia este platforma ce asigură achiziţia, integrarea, analiza şi vizualizarea datelor legate de furnizarea oricăror servicii din perimetrul urban prin folosirea tehnologiilor IoT, GIS şi Big Data, tehnologii necesare pentru diseminarea datelor cu cetăţenii şi operatorii economici în siguranţă şi în mod responsabil. Platforma asigură măsurarea automată de indicatori cheie ai operaţiunilor urbane şi implementarea de servicii urbane cheie, cum ar fi: cardul urban, transportul public, transportul individual, măsurarea parametrilor de calitate a mediului, evidenţa zonelor de parcare cu plată, monitorizare video, iluminat stradal şi ghid turistic metropolitan, prin intermediul unei aplicaţii mobile.

Soluția dispune de câteva caracteristici cheie, atât din perspectiva clientului major (oraşul), cât şi a persoanei care foloseşte serviciile publice ale oraşului. Conform specialiștilor care au colaborat la elaborarea ei, aceasta garantează colectarea taxelor pentru servicii din spaţiul urban, datorită utilizării inteligente a sistemelor MDM care operează în medii urbane.

De asemenea, dispune de un mecanism de reglementare a folosirii serviciilor publice din oraş, luând în considerare finanţarea de la bugetul central, cel local şi taxele plătite de clienţii serviciilor. Asigură expandabilitatea sistemului de plăţi şi reglementare, asigurând includerea facilă a entităţilor ulterioare care furnizează servicii pentru spaţiul public al oraşului, în particular cele asociate cu intermodalitatea transportului public, cum sunt calea ferată, taxiurile, sistemul de car-sharing.

În acelaşi timp asigură interfeţele adecvate care permit implementarea conceptului Open Data pentru datele din perimetrul de transport urban. La fel, asigură instrumente eficiente pentru monitorizarea stării curente şi analizei datelor istorice ale mediului, cum ar fi calitatea aerului şi zgomotul. Nu în ultimul rând, platforma permite creşterea atractivităţii unui oraş mai bine gestionat public pentru investitori.

Din punct de vedere tehnologic, platforma Metropolis este modulară. Principalele sale module se bazează pe tehnologie Java, iar modulul de interfaţă cu utilizatorii bazat pe HTML 5 permite accesul în sistem prin intermediul tuturor browserelor internet populare existente. În plus, este disponibil clientul mobil Metropolis.Go pentru telefoane inteligente şi tablete operând pe sistemele Android şi iOS.

Platforma este construită pe baza arhitecturii cloud, prin folosirea celor mai noi tehnologii şi soluţii. Acest fapt permite implementarea în numeroase variante, migrarea facilă şi extinderea. Arhitectura modulară permite selectarea celor mai dorite servicii la un anumit moment, în vreme ce instalarea bazată pe cloud permite scalarea automată a folosirii resurselor serverului pentru nevoile curente. Pentru arhitecţii oraşelor inteligente, platforma înseamnă câteva beneficii certe: optimizarea costurilor de management urban, ca rezultat al automatizării activităţilor şi a cooperării mai facile cu alte zone de activitate orăşenească, execuţia de servicii orăşeneşti cheie, securitatea datelor si disponibilitate în trei modele de vânzare colocare (la client, în cloud şi modelul hibrid).

Mai multe detalii despre soluția Asseco: https://ce.asseco.com/en/offer/localadministration/smart-city/