Analiza — December 14, 2018 at 4:54 pm

Bani europeni pentru inovare în IT-ul românesc

by

inovatieComisia Europeană a decis zilele acestea să realoce suma de 25 milioane euro din cadrul axei prioritare legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor către o nouă direcţie de acţiune, intitulate „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Conform unui comunicat al Comisiei, această modificare vizează adaptarea la evoluțiile din domeniului IT, acordarea unui sprijin crescut firmelor mici și mijlocii (IMM) din acest domeniu, precum și actualizarea strategiei pentru investițiile în domeniul cercetării. De asemenea, modificarea programului urmărește dezvoltarea unei rețele de centre de cercetare ce folosesc tehnologia cloud și infrastructurile de date de mari dimensiuni.

Există mai multe beneficii avute ca intenţie de Comisie prin această modificare.  Prin alocarea acestei sume de bani, de pildă, vor fi create produse/servicii inovatoare, capabile să se constituie într-un factor de dezvoltare sustenabilă a economiei românești. În acelaşi timp, se va sprijini creşterea tendinţei asociative în rândul IMM-urilor din România, cu impact pozitiv privind diseminarea rapidă a rezultatelor cercetării. Nu în ultimul rând, modificarea va duce la încurajarea colaborării dintre IMM-urile din domeniul IT şi cele din alte sectoare ale industriei/serviciilor.

De asemenea, tehnologia de tip cloud face posibilă deplasarea, schimbul de date și reutilizarea acestora, fără discontinuități, pe piețele mondiale și peste granițe, precum și între instituții și discipline de cercetare. Având în vedere actualele capacități disponibile în Europa, datele produse de activitatea de cercetare din UE și de sectorul industrial al UE sunt adesea prelucrate în altă parte, iar cei ce lucrează în domeniul cercetării și inovării în Europa au tendința să se mute în locurile în care sunt disponibile mai rapid capacități mari în materie de date și tehnică de calcul. Astfel, se pune accentul pe dezvoltarea unor infrastructuri masive de date care să suporte colectarea masivă a acestora, precum și partajarea şi folosirea lor în diverse contexte de exploatare.

Per ansamblu, în perioada 2014 – 2020, România are la dispoziție o alocare de peste 22 miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune, din care 1,3 miliarde sunt destinate Programului Operațional Competitivitate. Rămâne de văzut ce procent din aceşti bani europeni va reuşi România să atragă pentru dezvoltarea de proiecte.