Guvernare/Licitatii — January 17, 2019 at 9:22 am

Condițiile tehnice și economice de acces la infrastructura Netcity au fost agreate

by

netcityNetcity are obligația să asigure accesul la infrastructura în condiții echivalente tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, dacă aceștia se află în circumstanțe echivalente. În cazul în care dezvoltatorul acordă condiții mai favorabile unui furnizor, atunci are obligația să acorde aceleași condiții tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii. Totodată, Netcity are obligația să asigure terților (furnizorilor) acces la infrastructură cel puțin în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele pe care și le aplică sau pe care le aplică și persoanelor juridice din același grup și să trateze în același interval de timp cererile de acces la infrastructura sau solicitările de informații transmise de furnizori.

Dezvoltatorul proiectului va publica pe pagina de internet informații precum: amplasarea canalizației (lista străzilor și imobilele acoperite de rețea), condițiile tehnice de acces și tarifele aferente, regulile pentru utilizarea eficientă a canalizației, termenul de soluționare a cererilor de acces și de punere la dispoziție a elementelor de infrastructură și indicatorii de calitate.

Netcity are obligația de a publica și contractele cadru de acces la infrastructura fizică și de a pune la dispoziția furnizorilor interesați un punct de contact pentru furnizarea de informații și gestionarea cererilor de acces.

Cererile de acces pot fi refuzate doar pentru motive obiective ce implică imposibilitatea tehnică, lipsa spațiului disponibil, afectarea integrității și securității rețelelor deja instalate sau existența riscului de interferențe semnificative cauzate de furnizarea serviciilor pe elementele de rețea care ar urma să fie instalate.

Serviciile pe care dezvoltatorul este obligat să le pună la dispoziția furnizorilor interesați sunt serviciul de închiriere tubeta transport, serviciul de închiriere tubetă racord și serviciul de închiriere fibră optică neechipată branșament FTTB.

Netcity are la dispoziție un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei ANCOM, pentru a pune în acord contractele în vigoare cu dispozițiile deciziei.

Tarifele practicate de Netcity

Pentru ca fiecare operator să plătească lungimea efectivă a infrastructurii folosite și în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică, ANCOM a revizuit structura tarifelor pentru serviciile racord și pentru branșament FTTB și a înlocuit modalitatea de tarifare per bucata (pentru racorduri), respectiv per pereche (pentru branșament FTTB), cu tarifarea pe metru, în funcție de lungimea reală a elementului de infrastructură care face obiectul accesului.

Astfel, tarifele maxime practicate de NETCITY TELECOM nu vor depăși:

  • 73,16 euro/km/lună pentru serviciul de închiriere tubetă transport;
  • 0,224 euro/metru/lună pentru serviciul de închiriere tubetă racord;
  • 0,277 euro/metru/lună pentru serviciul branșament FTTB.

Tarifele pentru serviciul închiriere tubetă transport și închiriere racord vor fi multiplicate cu 1,27 în cazul instalării de cablu coaxial și, respectiv, cu 1,5 în cazul instalării de cablu cu fire de cupru torsadate.

Tarifele maxime stabilite nu includ TVA.

Încheierea contractelor de acces

Contractele de acces la infrastructura dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și Netcity se vor încheia în maxim 30 de zile de la primirea cererii de acces, iar în cazul modificării sau completării unui contract, termenul maxim de negociere este de 15 zile de la data primirii cererii.

Durata contractului de acces la infrastructură se stabilește prin negociere între părți și poate fi cuprinsă între 3 ani și 5 ani.

Intrarea în vigoare a deciziei

Decizia pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu municipiul București a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2019, data comunicării sale către Netcity și are caracter obligatoriu.