Esential — April 25, 2019 at 11:37 am

O viziune interesantă

by

Xerox sustainabilityPricewaterhouseCoopers a publicat recent, în colaborare cu Microsoft, un raport în care ajunge la o concluzie extrem de interesantă: inteligenţa artificială ar putea ajuta în viitorul apropiat la gestionarea mai eficientă a schimbărilor climatice şi a impactului acestora asupra mediului. Autorii raportului intitulat How AI can enable a sustainable future îndeamnă actorii interesaţi din toate domeniile implicate să dezvolte rapid soluţii de inteligență artificială pentru adresarea cu maximă eficienţă a provocărilor legate de mediu.

Conform raportului, prin folosirea inteligenței artificiale se pot reduce emisiile de gaze de seră la nivel mondial cu 4% până în 2030, un volum echivalent cu 2,4 gigatone de emisii de dioxid de carbon- adică echivalentul emisiilor anuale ale unor ţări precum Australia, Canada şi Japonia luate împreună. Aplicaţiile IA orientate pe probleme de mediu au un potenţial major de atenuare a riscurilor de poluare pentru aproape toate regiunile lumii, zone precum America de Nord şi Asia de Est putându-şi reduce emisiile de gaze de seră cu un nivel de aproape 2%, respectiv de aproape 3% până în 2030.

Raportul propune mai multe aplicaţii de inteligență artificială posibile pentru sprijinirea iniţiativelor de mediu, cum ar fi analiza datelor de la sateliţi şi de la senzorii de sol pentru monitorizarea condiţiilor forestiere în timp real şi pe scară largă, fapt care poate genera sisteme de alertă timpurie în caz de defrişări ilegale, ceea ce poate duce la salvarea a 32 de milioane de hectare de pădure la nivel global până în 2030. Raportul susţine că aplicaţiile de inteligență artificială  din energie şi transporturi vor avea cel mai mare impact privind reducerile de emisii. Conform estimărilor, sectorul energetic poate reduce emisiile de gaze de seră cu peste 2%, în vreme ce în transporturi aceste reduceri s-ar situa în jurul a 1,7%.

Cel mai mare impact asupra emisiilor de gaze de seră l-ar avea, conform raportului, combinarea inteligenței artificiale cu adopţia de infrastructuri tehnologice complementare, cum sunt reţelele de distribuţie energie activate prin inteligența artificială, generarea distribuită de energie, IoT-ul industrial şi extinderea folosirii de vehicole electrice de transport.

De asemenea, cum agricultura şi sectorul apelor deţin un rol vital în conservarea sistemelor naturale ale Pământului, soluţiile de inteligență artificială implementate în aceste sectoare pot duce la scăderi semnificative de emisii. De exemplu, autorii raportului notează că analizele efectuate arată că aplicaţiile agricole antrenate de inteligența artificială pot ajuta la reducerea emisiilor globale cu până la 160 megatone de dioxid de carbon până în 2030.