Guvernare/Licitatii — August 25, 2019 at 7:43 am

Actualizarea prevederilor în domeniul echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice

by

image004 Noul document legislativ impune în sarcina titularilor de licențe de utilizare a spectrului de frecvențe radio să transmită, la solicitarea ANCOM, în cazul stațiilor de radiocomunicații/emisie amplasate în intravilanul localităților și în exteriorul clădirilor, rezultatele măsurării radiațiilor electromagnetice neionizante în care să indice valoarea câmpului electromagnetic cumulat în amplasamentul vizat, realizate în conformitate cu recomandările Comitetului pentru Comunicatii Electronice (ECC) din cadrul Conferinței Europene pentru Poștă și Telecomunicații (CEPT) relevante.

Cu titlu de noutate, dispozițiile legislative ce privesc compatibilitatea electromagnetică au fost completate prin introducerea definiției echipamentelor destinate să producă perturbații electromagnetice, cunoscute și sub numele de jammere (non-radio). În această categorie intră orice aparat proiectat și fabricat cu intenția de a produce perturbații electromagnetice, astfel încât să degradeze funcționarea altor echipamente, în România fiind interzise fabricarea, importul, deținerea, publicitatea, comercializarea, punerea în funcțiune sau utilizarea acestora.

În același timp, au fost actualizate și clarificate atribuțiile de supraveghere și control pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice ale ANCOM și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC). Conform noilor prevederi legislative, aceste instituții pot solicita Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul domeniilor și subdomeniilor .ro, transmiterea datelor sau a informatiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează echipamente radio/aparate prin mijloace electronice. De asemenea, conform noilor reglementări, aceste instituții au acum și competența de a decide confiscarea jammerelor.

Au fost revizuite și obligațiile operatorilor economici implicați în lantul de aprovizionare ori de distribuție a aparatelor sau echipamentelor radio.

În ceea ce privește documentele pe care operatorii economici trebuie să le pună la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru a demonstra conformitatea aparatului sau echipamentului radio cu prevederile legale, acestea pot fi și în limba engleză.

Nerespectarea prevederilor acestor acte normative se sancționeaza de către organismele abilitate cu amenzi cuprinse între 500/2.500 de lei și 50.000 de lei.