Guvernare/Licitatii — September 6, 2019 at 2:22 pm

Condițiile tehnice de utilizare a rețelelor mobile de comunicații privind conectarea cu Sistemul RO-ALERT, în consultare publică

by

image007ANCOM) supune consultării publice un proiect de decizie prin care se stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT în vederea transmiterii mesajelor de alertare a populației.

Obligațiile furnizorilor de telefonie mobila cu privire la conectarea cu Sistemul RO-ALERT

Conectarea între Sistemul RO-ALERT și rețelele operatorilor se va realiza de catre operatori in doua sedii ale STS din Bucuresti si Brasov. Proiectul de act normativ reglementeaza si situatia in care intervin modificari cu privire la sediile in care se realizeaza conectarea, stabilind un termen de 6 luni de la primirea unei notificari oficiale din partea STS in care furnizorii retelelor publice mobile de comunicatii electronice, la solicitarea STS, au obligatia de a realiza conectarea retelelor proprii cu Sistemul RO-ALERT in noul amplasament.

Obligatiile furnizorilor de telefonie mobila cu privire la distribuirea mesajelor RO-ALERT

Distribuirea mesajelor de catre furnizori se va realiza prin intermediul elementelor de tip controller, la nivelul tuturor celulelor radio indicate de Sistemul RO-ALERT, din cadrul retelelor proprii in toate tehnologiile disponibile, in cel mai scurt timp posibil.

Avand in vedere ca avertizarile publice trebuie sa ajunga catre toti utilizatorii finali aflati in zonele geografice afectate de situatii de urgenta, in acest sens fiind importanta cunoasterea celulelor radio din zonele afectate care au transmis mesajul RO-ALERT, operatorii vor transmite un mesaj de confirmare cu privire la aceste celule in maxim 3 minute de la transmiterea mesajului initial.

Pentru a indeplini aceste obligatii, operatorii vor lua in considerare cele mai noi tehnologii disponibile pentru elementele de retea, fiind necesar ca acestia sa realizeze toate actualizarile de hardware/software in vederea preluarii mesajelor RO-ALERT si distribuirii acestora catre toate celulele radio din cadrul retelelor proprii.

Totodata, proiectul de act normativ reglementeaza si situatia aparitiei unor disfunctionalitati privind distribuirea mesajelor RO-ALERT, respectiv stabileste termenele maxime in care eventualele disfunctionalitati trebuie remediate. In acest sens, a fost prevazut un termen maxim de 8 ore in care operatorii trebuie sa ia toate masurile necesare astfel incat sa remedieze disfunctionalitatile elementelor de tip controller, respectiv un termen maxim de 24 de ore pentru remedierea disfunctionalitatilor care vizeaza celulele radio. Totodata, acestia trebuie sa aiba un punct dedicat de suport tehnic, operational non-stop.

Temeiul legal

Proiectul de decizie al ANCOM vine ca urmare a adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT” care reglementeaza cadrul legal privind rolurile si responsabilitatile institutiilor publice, precum si obligatiile furnizorilor de retele publice mobile de comunicatii electronice in functionarea Sistemului RO-ALERT.

Conform acestui act normativ, ANCOM are obligatia de a stabili conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu Sistemul RO-ALERT, in scopul transmiterii mesajelor RO-ALERT.