NEW TECHNOLOGY powered by FUJITSU — December 2, 2019 at 4:05 pm

Inteligenţa artificială aduce avantaje, dar în anumite condiţii

by

Publicat recent, raportul global Global AI Survey de la McKinsey arată că utilizarea inteligenţei artificiale(AI) la automatizarea proceselor de afaceri a crescut cu 25% de la an la an, însă mai multe sectoare de activitate continuă să se chinuie cu ideea implementării acestei tehnologii.

New era of artificial intelligence is came. Concept illustrationDupă ce a intervievat aproape 3000 de companii de pe întreg globul, McKinsey a descoperit că aproape 60% din firme au incorporat deja cel puţin o abilitate AI într-un proces sau produs din cel puţin o funcţie de afaceri sau un departament organizaţional. Procentul înseamnă o creştere semnificativă faţă de cele 47% din 2018, ceea ce conduce la ideea că adopţia AI începe să devină metodă principală de lucru.

Conform raportului, performerii implementării AI, adică acele firme unde AI este folosită în cinci sau mai multe procese operaţionale, au raportat o creştere medie a veniturilor de cel puţin 5% faţă de momentul zero al începerii implementării tehnologiei în zona operaţională respectivă. În acelaşi timp, aceste firme au avut parte de o scădere medie a costurilor de operare de 5% sau mai mult în zonele de utilizare.

Mai mult, raportul a descoperit că aceste firme au o probabilitate de trei ori mai mare decât firmele cu rezultate slabe în implementarea AI de a realiza creşteri de venituri de peste 10%. În plus, astfel de creşteri de venituri sunt cel mai suceptibil de a fi obţinute în zone precum marketingul şi vânzările, producţia şi dezvoltarea de servicii, şi managementul lanţului de aprovizionare-desfacere.

Per ansamblu, aproape două treimi din firmele care au luat parte la studiu au declarat că se aşteaptă ca adoptarea AI să ducă la o scădere a forţei proprii de muncă în următorii trei ani, cu o cincime din firme aşteptându-se la o creştere a forţei de muncă. Firmele identificate de McKinsey ca performere în domeniul adopţiei AI tind să activeze mai multe programe de reinstruire pentru forţa de muncă existentă.

Conform datelor McKinsey, sectoarele de activitate cu cei mai mulţi performeri IA sunt high-tech, telecom şi serviciile financiare. În zona de firme care se ocupă de energie şi resurse naturale nu au fost descoperite firme care să satisfacă criteriile de clasificare drept performeri AI. Infrastructura, serviciile profesionale şi sectorul farmaceutic sunt domeniile care au obţinut, per ansamblu, un scor mai scăzut la adoptarea diverselor tehnologii AI precum machine learning şi RPA.

Căutând să explice astfel de rezultate, analiştii McKinsey susţin că este vorba de o combinaţie de factori implicată. O combinaţie din care nu lipsesc practicile deja încetăţenite, mediul de date complex ce include sisteme IT moştenite, reglementările care diferă de la zonă geografică la zonă geografică,

Semnificativ, însă, este faptul că în toate domeniile de activitate, fără a exista vreo legătură cu nivelul de maturitate AI atins, mai puţin de jumătate din respondenţi au declarat că reuşesc să identifice şi să prioritizeze riscurile asociate AI. Asta înseamnă, conform autorilor studiului, o recunoaştere a faptului că cele mai multe firme încă nu se dovedesc sistemice în privinţa modului de identificare şi atenuare a riscurilor asociate cu proiectarea, dezvoltarea şi implementarea operaţională AI.

Ca o concluzie trasă de autorii raportului, firmele încep să-şi dea seama că pentru a implementa AI au nevoie să se gândească foarte serios la corectitudine şi echilibru pentru programele de instruire folosite pentru machine learning şi AI, iar algoritmii Ai trebuie să fie transparenţi de realizaţi responsabil.