Data Center / Storage — December 9, 2020 at 11:31 am

CAELYNX EUROPE implementează un cluster HPC

by

CAELYNX Europe este sucursala companiei americane CAELYNX cu sediul central în Michigan. Înfiinţată în 2008, de un acţionariat mixt româno-american, CAELYNX Europe oferă servicii de pro-iectare, modelare 3D şi simulare digitală realistă în domeniile auto, aerospaţial, energie, apărare, medicina etc, preponderent pentru clienţi din Eu-ropa de Vest şi Statele Unite.

aasdsadÎn 2013, compania a deschis o nouă linie de business, devenind distribuitor al Dassault SIMULIA şi ECS FEMFAT în România şi Bulgaria. CAELYNX Europe are sediul în Craiova şi o echipă de 12 angajaţi.

Cerinţe de business

Serviciile oferite de CAELYNX Europe au un nivel ridicat de complexitate. Analizele de elemente finite, simulările de dinamica fluidelor sau injecţie de mase plastice, testele aerodinamice etc. necesită o putere mare de procesare pentru a fi derulate rapid şi eficient. Până în 2019, compania utiliza pentru derularea acestor servicii staţii de lucru profesionale,  care  însă  limitau  dimensiunea  şi numărul proiectelor ce puteau fi contractate. În lipsa tehnologiei necesare, modelele procesate erau mai puţin complexe, iar viteza de lucru era redusă.

clusterComplementar, după intrarea în portofoliu a produselor Dassault Simulia, compania avea ne-voie de un mediu de test/demo care să arate po-tenţialilor clienţi cele mai relevante funcţionalităţi şi să stimuleze vânzările. În acest context, CAELYNX Europe a decis dezvoltarea unui cluster High Performance Computing care să ofere o putere de procesare mare şi să permită derularea unor modele complexe de simulare, un nivel ridicat de paralelizare a proiectelor şi să susţină dezvoltarea pe termen lung. Oportunitatea s-a conturat în 2019 prin accesarea unei finanţări din surse europene, proiectul depus de CAELYNX Europe fiind singurul câştigător în ţară.

„Nevoia de business exista, iar finanţarea europeană a venit la momentul oportun. Proiectul nostru a avut ca obiective mărirea capacitaţii de simulare, transferul tehnologic şi dezvoltarea business-ului prin utilizarea unui cluster HPC. Ştiam exact ce ne dorim şi ce putem obţine prin utilizarea unei infrastructuri IT de mare performanţă”, afirmă Dr. Ştefan C. Castravete, General Manager CAELYNX Europe.

Derulare proiect

După aprobarea finanțării, CAELYNX Europe a început un proces de analiză şi identificare a tehnologiei potrivite. În vederea licitaţiei publice, a fost realizat un caiet de sarcină, neutru tehnologic, focalizat pe cerinţele de putere,  scalabilitate şi disponibilitate.  Pentru  reducerea  riscurilor  de  downtime  la căderea liniei principale de alimentare cu energie electrică, proiectul includea şi o infrastructura de electro-alimentare redundantă. Licitaţia a fost câştigată de compania PRO SYS, care a propus dezvoltarea unui cluster HPC hibrid, bazat de procesoare  AMD  Epyc  cu  următoarele  specificaţii generale:

• Putere de calcul: 16TFlops / dublă precizie7 noduri de calcul + 1 nod de stocare

• Procesoare: 16x AMD Epyc / 512 Core

• Interconexiuni: Infiniband EDR/100Gbps

• Stocare: ZFSComplementar.

 

PRO SYS a instalat şi configurat un sistem de alimentare cu AAR (Anclansare Automată a Rezervei), cu următoarele componente:

Generator trifazat 27/24kVA

• UPS 20kW (PF=1) trifazat/trifazat

• Automatizare AAR.

Prin topologia propusă de PRO SYS, fiecare nod HPC a fost alimentat din două surse de energie diferite. Proiectul a inclus şi un sistem de răcire (putere 6 kW,  22.000BTU/h)  cu  redundanţă  1+1.  De  asemenea, compania  PRO  SYS  a  asigurat  instalarea  tuturor aplicațiilor  necesare  punerii  clusterului  HPC  în producţie.

„Am început implementarea în iulie 2020, iar în luna august clusterul era deja în producţie. PRO SYS ne-a oferit  atât  infrastructura  HPC  cât  şi  un  pachet complet de servicii pentru instalare şi configurare. Colaborarea cu echipa PRO SYS a fost fluentă şi ne-am încadrat în toate cerinţele de timp şi buget”, atestă Dr. Ştefan Castravete.

Beneficii

Utilizarea clusterului HPC deschide noi oportunităţi de afaceri pentru CAELYNX Europe. Compania şi-a extins rapid gama de servicii pe ambele linii de business, ceea are un impact direct asupra creşterii veniturilor. Testele au arătat că timpul de derulare a modelărilor 3D şi simulărilor fizice realiste se reduce de câteva ori, iar capacitatea de paralelizare creşte considerabil

Demo şi Proof of Concept pentru soluţiile Das-sault

CAELYNX Europe are acum capacitatea să deruleze demo-uri complexe pentru soluţiile Dassault şi să arate clientilor exact ce pot câştiga prin utilizarea acestor aplicaţii. Anterior compania nu putea susţine aceste demo-uri şi pierdea oportunităţi. Managementul CAELYNX estimează o creştere cu cel puţin 10% a vânzărilor de soluţii Dassault pe următorul an fiscal. Derularea de Simulări şi Analize într-un timp mai scurt şi cu nivel mult mai ridicat de complexitate. Primele proiecte au arătat că o simulare complexă de dinamica fluidelor care anterior dura două săptămâni, a fost realizată cu noul cluster HPC în doar câteva zile. Complementar, la analizele structurale capacitatea de paralelizare a crescut semnificativ, iar compania poate susţine mai multe contracte simultan. Câştigul de timp şi eficienţă este major şi va duce la o rentabilizare foarte rapidă a clusterului HPC. De asemenea, compania poate aborda proiecte de mare complexitate, imposibil de contractat anterior din lipsa tehnologiei necesare. Estimările arată că prin creşterea volumului de servicii, în 2021 CAELYNX Europe va genera venituri suplimentare de cel puţin 20%.

Alegere furnizor

„Cunoşteam compania PRO SYS din cadrul unor proiecte unde CAELYNX Europe a furnizat componenta software, iar PRO SYS infrastructura HPC. Am colaborat la unele instalări şi configurări de aplicaţii specializate HPC şi aveam informaţii despre competenţele tehnice deţinute şi calitatea serviciilor. Am apreciat atât utilizarea procesoarelor AMD Epyc cu un raport cost/performanţă superior, cât mai ales topologia generală a proiectului propus şi serviciile incluse. La nivel de servicii, PRO SYS ne-a oferit un pachet complet instalare-configurare, atât pentru infrastructura IT cât şi pentru cea de electro alimentare şi răcire. Proiectul are o garanţie de doi ani, ceea ce ne asigură suportul pentru o utilizare fluentă”. Dr. Ştefan C. Castravete, General Manager CAELYNX Europe.

 

Mai multe detalii găsiți pe site-ul PRO SYS: B-dul Pache Protopopescu, nr.108, sector 2, Bucureşti , E-mail: office@prosys.ro , Tel/Fax: +(40) 21/252.42.32