Analiza — January 31, 2016 at 7:13 pm

Când preţul deschide un nou univers

by

istock_000000657056mediumStocarea datelor a cunoscut o evoluţie relativ mai lentă decât alte zone ale IT-ului din mediul de business. Mediile noi, revoluţionare, de stocare au fost mereu scumpe comparativ cu alte medii de lucru. Odată cu ieftinirea radicală a mediilor flash, situaţia s-a schimbat radical şi aici.

Mediile de stocare date sunt subiecţii, mai mult ca oricare ale medii, schimbărilor radicale din zona modului de a face afaceri în zilele noastre. Stocarea de date înseamnă zona în care modificarea radicală, chiar dacă nu extrem de bruscă, a unei filozofii de viaţă a dus la transformări calitative de profunzime şi mare impact.
Timp de zeci de ani, stocarea de date a însemnat, pentru o companie obişnuită, benzi magnetice pentru nevoi de arhivare date şi cam atât. Nevoile curente de stocare erau acoperite mai mult decât suficient de capacităţile intrinseci ale serverelor care asigurau în mod primordial procesarea de date şi nevoile de infrastructură.
Cea care a schimbat în mod fundamental situaţia a fost explozia de date structurate şi nestructurate cu care companiile s-au confruntat şi se confruntă, însoţită de ideea, care între timp a devenit modalitate fundamentală de lucru, de exploatare a acestui volum în creştere exponenţială de date pentru dobândirea de avantaj comparativ faţă de concurenţă.

O altă influenţă majoră a fost şi este exercitată de apariţia şi exploatarea pe scară din ce în ce mai mare a conceptelor precum big data. De ce? Deoarece punerea în practică a unor asemenea concepte înseamnă lucru cu volume imense de date, în timp real, fapt care face ca vechile benzi de stocare date să fie pur şi simplu de nefolosit. Iar dacă la aceasta se adaugă şi avansul Internet of Things, care induce apariţia unui multiplicator mult mai mare al volumelor de date, imaginea devine extrem de complexă.

Nu în ultimul rând, o altă influenţă majoră este exercitată de accentul care se pune în ultima vreme, de către furnizorii de infrastructuri IT, deopotrivă cu o gamă mare de clienţi, în special de dimensiuni mari, pentru consolidarea centrelor de date şi trecerea acestora către etapa următoare de existenţă a lor, centrele de date virtualizate şi centrele de date definite prin software. Tendinţa are o legătură directă cu amplificarea la scară globală a aplicării conceptului cloud computing în mediile de business şi cu dorinţa furnizorilor de astfel de servicii IT de a acapara o felie cât mai mare din piaţa potenţială.

O situaţie hibridă
Trecând dincolo de astfel de tendinţe universal valabile (şi prezente şi în România, chiar dacă într-o manieră mai puţin vizibilă), schimbările din zona stocării de date a dus la existenţa, la ora actuală, a unei game largi de opţiuni de utilizare pentru companiile client. Mai important decât atât, prin ieftinirea soluţiilor scumpe, a dus la extinderea gamei de opţiuni din punct de vedere al accesibilităţii.
Ca atare, o companie poate apela, în acest moment, în scopuri de stocare date, atât la vechea soluţie a benzilor magnetice, cât şi la soluţia tradiţională a discurilor SSD şi la soluţia mai nouă şi extrem de dinamică a mediilor flash. Pe lângă asta, cei care nu au probleme cu încredinţarea către terţi a datelor, pot apela la furnizorii de servicii dedicate.
Accentul s-a deplasat, în atari circumstanţe, de la ofertă la cerere. Mai exact, domeniul stocării de date a ajuns, în mod similar altor domenii aparţinând universului IT, să fie dominat de clienţi şi de nevoile lor. Acest fapt a dus, inclusiv în România, la proliferarea mediilor de stocare hibride (unde se întâlnesc benzi şi discuri SSD, discuri SSD şi medii flash sau o combinaţie oarecare de componente) şi la expansiunea serviciilor de consultanţă dedicate personalizării unei soluţii de stocare date pe nevoile specifice, curente şi de viitor, ale clientului.

Serviciile şi piaţa locală
Interesul în creştere stârnit de stocarea datelor şi de modalităţile de accesare rapidă a datelor stocate a generat şi generează eforturi de aducere pe piaţă de soluţii tot mai interesante din partea firmelor de tehnologie. Cu mai puţin de un an în urmă, unul din numele mari ale domeniului, IBM, venea, de pildă, cu un nou concept legat de stocarea de date, anume SDS, sau Software Defined Storage.
Cu alte cuvinte, un concept de automatizare a stocării de date, astfel încât această procedură să ducă mai rapid la obţinerea de informaţii relevante pentru clientul final din utilizarea în timp real a instrumentelor IT moderne, cum ar fi instrumentele de tip business intelligence sau cele de tip analytics. În mod evident, potenţialii clienţi pentru astfel de soluţii moderne nu sunt mulţi la număr şi se înscriu în categoria celor de dimensiuni foarte mari (în sensul american al termenului), pentru care automatizarea procesului de stocare date a devenit chiar un imperativ în vederea gestionării eficiente a volumelor uriaşe de date.

Unde se găseşte România în tot acest peisaj?
Lipsa datelor legate de vânzările de medii de stocare face imposibilă o clasare a pieţei locale în context global. Cu toate astea, existenţa câtorva firme autohtone dedicate vânzării de soluţii proprii de infrastructură IT (în care este inclusă stocarea datelor), alături de mult mai mulţi vendori de soluţii produse de terţi, arată că piaţa nu este nici pe departe inertă.

Adevărat, numărul mic de companii mari şi foarte mari de pe piaţă, precum şi sărăcia proiectelor de mari dimensiuni, care să necesite soluţii de ultimă generaţie de stocare date, atestă faptul că, din punct de vedere al conceptelor actuale folosite pe pieţele mai dezvoltate, România se regăseşte încă într-o fază de dezvoltare mai puţin evoluată. Iar dacă la asta se adaugă faptul că dezvoltarea serviciilor IT de tip cloud computing, de pildă, este şi ea întârziată din diverse motive, se poate afirma că apetenţa pentru utilizarea celor mai moderne soluţii de stocare date este aproape inexistentă.
Numai că, în sine, această situaţie nu este deloc dramatică. Mai degrabă este vorba despre faptul că lucrurile în România nu au evoluat de o asemenea manieră încât să impună adoptarea unor astfel de soluţii de ultimă generaţie. Însă faptul că existenţa unor astfel de soluţii este conştientizată de mulţi arată că peisajul se poate schimba oricând, şi chiar foarte rapid. Mai rămâne doar să ghicim momentul declanşării acestei schimbări.

de Bogdan Marchidanu