INTERVIU — March 31, 2017 at 9:51 am

Business și IoT

by

20160712076_20605317677Companii din întreaga lume găsesc modalităţi noi şi inovatoare de a exploata oportunităţile generate de ,,lucrurile” conectate. Despre cum modelele de afaceri ale clienţilor lor vor fi afectate semnificativ de IoT în viitorul apropiat am discutat cu Filip Zgubea, Business Development Manager la Crescendo International (foto).

Club IT&C: Care sunt motivele principale pentru care un manager din România ar investi în soluții din zona de IoT ?
Filip Zgubea: Răspunsul la această întrebare este ușor de formulat atunci când ne întrebăm, de fapt, de ce un manager ar trebui să investească în soluții din zona IoT.
Reducem costurile și îmbunătățim performațele de business nu prin colectarea de date, ci prin organizarea datelor obținute de la mașini, utilaje și senzori în structuri pentru analize decizionale.
Pentru fundamentarea deciziei de a investi în IoT trebuie să aducem în prim plan un aspect deja recunoscut în contextul de business actual. Se consideră că domeniul IoT reprezintă o nouă revoluție tehnologică, prin care companiile își îmbunătățesc performanțele de business prin reduceri de costuri, creșterea productivității, extinderea către noi zone de afaceri și diversificarea portofoliului de produse și servicii.
În jurul nostru există un ecosistem format din mașini, echipamente, utilaje și, în ultima instanță, din obiecte care comunică informații către mediul extern lor.
Comunicarea este de tip clasic M2M – machine to machine – sau este facilitată de existența sau integrarea unor senzori care să ofere informații în timp real despre starea, acțiunile și procesele de business în care acestea sunt implicate.
Un manager, implicat într-un business cu activități de producție, trebuie să fie interesat de modul în care liniile sale de fabricație ajută la realizarea comenzilor primite de la clienți.
Indicatorii de performanță legați de timpul de livrare, calitatea produselor livrate, costurile reale de producție sunt preocupări permanente pentru orice management performant.
Integrarea comunicării de tip M2M cu senzori, pentru analiza performanțelor de lucru în timp real, stă la baza oricărui proces de tip IoT, însă valoarea adusă de acesta constă în procesarea datelor primite și obținerea de analize de tip decizional.
Prin implementarea sistemelor IoT obținem informații legate de costurile reale, de costurile utilităților implicate în procesele de business, informații care ajută în construirea unor procese de tip mentenanță predictivă sau conduc la eficientizarea proceselor existente.
Afacerile din retail sunt profund transformate atunci când senzorii ajută la obținerea de informații legate de nivelul de interes al cumpărătorilor față de anumite produse, intervale de reaprovizionare legate de cererea reală a pieței sau prin furnizarea de servicii de mentenanță proactivă pentru bunurile de larg consum vândute.
Modelului Smart City se adaugă acum un nou concept de business anume acela de Smart Company. Acesta se obține prin implementarea soluțiilor IoT în toate procesele de business importante ale companiei, dar și în procesele ce țin de calitatea vieții angajaților – prin monitorizarea și îmbunătățirea mediului de lucru, a calității aerului, a apei și a nivelului de zgomot – și are drept consecință directă o îmbunătățire a productivității companiei.

Club IT&C: Care sunt principalele grupe de clienți potențiali pentru soluții de tip IoT?
Filip Zgubea: Privind din perspectiva unui furnizor de soluții IoT ne gândim la clienți potențiali, însă din perspectiva unui manager implicat în dezvoltarea business-ului propriei companii trebuie să ne concentrăm pe motivele care ar duce la investii în soluții de tip IoT.
Reducerile de costuri și creșterea productivității, calitatea serviciilor oferite și îndeplinirea parametrilor stabiliți prin contract se află în agenda de business a fiecărui manager din zonele de producție, agricultură, utilități. Creșterea vânzărilor și reducerea timpilor de reaprovizionare, preferințele la cumpărare, calcularea rutelor optime, a raportului de profitabilitate între valoarea
mărfii transportate și greutate sunt indicatori de analiză extrem de importanți în zonele de retail și transporturi.
Serviciile de tip proactiv, care să se alăture celor de mentenanță clasică, reprezintă strategii de business deja în curs de implementare pentru companii importante din zona de servicii.
Servicii medicale extinse dincolo de limitele impuse de tehnologiile clasice și cooptarea de noi servicii pentru analiză, diagnostic, prevenție sau intervenție operatorie, sunt direcții strategice care încep să facă diferența între companiile din zona furnizorilor de soluții pentru sănătate.

Club IT&C: Ne puteți oferi câteva recomandări care să susțină decizia unei companii privind alegerea unui furnizor de soluții IoT?
Filip Zgubea: La prima vedere, implementarea unei soluții IoT poate părea simplă. În realitate nu discutăm doar despre o preluare de informații de la mașini sau senzori, ci despre un proces complex, inițiat de o analiză asupra indicatorilor de business ce se doresc a fi îmbunătățiți.
Nu cantitatea datelor culese este importantă în implementarea unei soluții IoT; valoarea este dată de procesarea datelor și obținerea unor indicatori de analiză și apoi de decizie pe baza datelor culese.
header8Procesele de analiză a afacerii, de construire a unei soluții care să corespundă provocărilor manageriale, implementarea soluției și asigurarea serviciilor de scalabilitate a acesteia în fluxurile companiei impun existența și, mai ales, experiența în proiecte de implementare de soluții complexe de business – ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Inteligence), BPM (Business Process Management), SCM (Supply Chain Management), susținută în mod necesar de experiența în implementarea de proiecte în infrastructura hardware și comunicații.
Integrarea de senzori sau preluarea datelor direct din computerul mașinilor, utilajelor sau al liniilor tehnologice trebuie să se facă în concordanță cu obiectivele de management și numai, după ce s-a derulat un important proces de analiză a cerințelor de business. Astfel, un furnizor de soluții IoT trebuie să implice în acest proces o echipă de consultanți cu experiență în analiza de business și construirea unei soluții care să susțină obiectivele asumate pentru dezvoltarea companiei.
Datele sunt culese de la senzori prin rețele de comunicații multiple – 3G/4G, radio, LoraWan, Narrow Band, WiFi, etc – rețele de comunicații pentru care un furnizor de soluții IoT trebuie să pună la dispoziția proiectului specialiști cu experiență.
Datele oferite de senzori sunt stocate în baze de date și procesate conform criteriilor de analiză, pentru a fi obținute alerte executive și informații pentru fundamentarea deciziilor manageriale.
În aceste etape sunt implicate în mod imperativ cunoștințe extinse în domeniul bazelor de date și al instrumentelor de procesare și analiză a datelor de tip Business Intelligence, precum și al transferului din zona de operațional în zona de management prin implementarea unor fluxuri decizionale susținute de aplicații de tip Business Process Management.
Provocările implementării unui sistem IoT cuprind și zona de integrare cu soluțiile existente în ecosistemul de business cu care acesta va coexista. Un furnizor care se concentrează doar pe implementarea soluției IoT, fără să ia în considerare integrarea cu soluțiile de business existente, va genera un efort de integrare ce trebuie să fie preluat de echipa clientului, implicând riscuri mai mari în zonele de interoperabilitate.
În noua eră a dispozitivelor, mașinilor, utilajelor, a obiectelor legate între ele și la Internet, trebuie să discutăm despre proiecte IoT în zona de business numai în condiții de maximă securitate a informațiilor.
Criptarea informațiilor, protejarea rețelelor de comunicații, minimizarea impactului unui atac cibernetic asupra rețelelor, diminuarea existenței oricăror breșe de securitate informatică și protejarea bazelor de date și a sistemelor de analiză managerială trebuie să fie prezente în construcția oricărei soluții IoT.
Compania aleasă pentru a implementa o soluție IoT trebuie să pună la dispoziție specialiști certificați în soluții de securitate cibernetică pentru protejarea zonelor în care informațiile pot fi vulnerabile unui atac din exteriorul sau interiorul companiei.

Club IT&C: Cum își propune Crescendo să susțină business-urile din România, folosind potențialul tehnologiei IoT?
Filip Zgubea: Crescendo – Casa de Soluții IT&C oferă de peste 22 de ani servicii și soluții partenerilor săi din România și din afara țării. Activând în zone de business diverse precum producție, retail, utilități și servicii, financiar, agricultură și implementând soluții de business de tip ERP, BI, SCM, BPM, CRM, Crescendo International are experiență și competențele pentru a derula toate etapele de implementare necesare unui proiect IoT.
Pornind de la implicarea echipelor de analiză și consultanță de business pentru identificarea cerințelor manageriale și continuând cu arhitecții de soluții implicați în design-ul soluției și cu echipele de specialiști și tehnicieni implicați în realizarea unui Proof Of Concept, Crescendo dispune de resursele umane și tehnice pregătite pentru a valida cerințele de business care conduc la necesitatea implementării unei soluții IoT.
Crescendo – Casa de Soluții IT&C pune la dispoziția partenerilor săi consultanți certificați în construcția de rețele informatice, în administrarea și managementul bazelor de date, dar mai ales, pune la dispoziția managerilor experiența consultanților de business, dobândită în implementările
complexe de astfel de soluții de business.
Proiectele IoT au la bază un prim și extrem de valoros proces de consultanță de business, în care sunt identificate strategii de dezvoltare ale companiei ce pot fi susținute cu rezultatele prelucrării și corelării informațiilor provenite de la senzori, mașini sau utilaje.
În acest prim proces, Crescendo oferă consultanță de business managerilor care vor să implementeze strategii de dezvoltare a afacerii, de identificare de piețe și produse noi sau de diversificare a portofoliului de servicii.
Arhitecturile IoT, construite pentru și împreună cu clientul, includ soluții de comunicații, securitate și criptare a informațiilor, protecție contra atacurilor de tip malware oferite de cei mai importanți producători mondiali în domeniu. Cisco este unul dintre partenerii noștri de încredere; contăm pe soluțiile lor atunci când este vorba de proiecte IoT.
Zona de plus valoare pe care Crescendo International o implică în proiectele IoT este posibilitatea de a realiza și integra în mod complet o soluție care să susțină strategia managerială de dezvoltare a afacerii.
Crescendo

 

 

Str. Fecioarei nr. 13, Sector 2, Bucuresti,
Cod 020103
Tel.: +4021 2111858, 2111860;
Fax: +4021 2017060;
crescendo@crescendo.ro, www.crescendo.ro