IT Efficiency / Sustainability — November 30, 2017 at 8:39 pm

Noul concept digital twins revoluționează industria

by

digital twinsPlatformele IoT care implementează conceptul digital twins fac part din inovațiile tehnologice care revoluționează activele industriale din întreaga lume. Conceptual, digital twins reprezintă clone cibernetice a unui obiect fizic real, într-o formă digitală abstractizată, care acționează ca un proxy pentru toate comunicările către un dispozitiv real. Ideea digital twin merge pe depășirea modului de lucru cu modele, luând în considerare costurile de mentenanță față de înlocuirea unui întreg echipament.

Conform analiștilor, în anul 2021, mai mult de jumătate dintre marile companii din industrie vor utiliza conceptul digital twins, rezultând astfel că acestea vor obține o îmbunătățire cu 10% a eficacității. Practic, digital twins determină impactul de afaceri al IoT, oferind o cale puternică de a monitoriza și controla activele și procesele. Analiștii au identificat digital twins ca fiind una din trăsăturile care determină adoptarea platformelor emergente de IoT de la AWS și Microsoft, printre altele, echipele de programatori utilizând platformele IoT și pentru părțile lor care suportă conceptul digital twins, oferind astfel companiilor un nou model de administrare a activelor fizice.

Abordarea digital twins implică gestionarea conectivității între dispozitivele de vârf și sistemele backend și reproducerea modificărilor pe un model virtual al activului. Un exemplu de utilizare a digital twins vine de la o companie care a utilizat conceptul în monitorizarea unor echipamente instalate în mai multe clădiri, în vederea reducerii timpului de nefuncționare al acestora prin predictibilitate. Digital twins vine ca o gură de aer pentru companile care conform statisticilor pierd 260.000 dolari din cauza căderilor neprogramate ale echipamentelor. Digital twins colectează și oferă inginerilor toate informațiile oferite de senzorii montați pe echipamente, inclusiv data la care au fost instalate și actualizările realizate, pentru ca echipele de service să determine care este durata de viață a echipamentelor, intervenind pentru a le înlocui sau repara programat, înainte ca acestea să se defecteze. În acest caz, digital twins reprezintă faptele întâmplate în lumea reală, oferind o istorie a produsului real. Digital twins a fost posibil în acest caz printr-o platformă bazată pe cloud, care a fost realizată pe Cloud Foundry.

Analogia dintre gradul de colectare a datelor realizat de Google, Amazon și Netflix și modul în care digital twins ar putea fi utilizat în industrie pentru a monitoriza starea de funcționare a echipamentelor conectate la internet. Dezvoltarea și susținerea digital twins în aceste medii va necesita actualizarea continuă a capacităților de colectare a datelor, precum și a unor analize și algoritmi adaptivi, fiind date ca exemplu problemele de monitorizare ale actualizărilor software pe automobilele dezvoltate de Tesla. Analiștii avertizează că acest lucru va necesita o monitorizare a componentelor și actualizarea software-ului și va obliga producătorii de vehicule să devină aproape furnizori de software. Operatorii de active vor trebui să adauge competențe software echipelor de lucru, deoarece dezvoltă active mai inteligente și software adăugate la produsele și serviciile lor.