Guvernare/Licitatii — December 29, 2019 at 7:04 am

ANCOM propune prelungirea valabilității licențelor existente în banda de 2100 MHz

by

image005ANCOM propune prelungirea valabilității celor patru licențe existente în banda de 2100 MHz pana la data de 31 decembrie 2031. De asemenea, Autoritatea a propus și taxa de licență pentru prelungirea drepturilor de utilizare, proporțional cu durata prelungirii: echivalentul în lei a 30 milioane de euro pentru licențele Orange și Vodafone și echivalentul în lei a 25 de milioane de euro pentru licențele RCS&RDS și Telekom Romania Mobile Communications.

Situația actuală a benzii de 2100 MHz
În prezent, în banda de 2100 MHz sunt în vigoare patru licențe de utilizare a frecvențelor radio deținute de Orange, Vodafone, RCS&RDS și Telekom Romania Mobile Communications ce au fost emise în urma a două proceduri de selecție comparativă desfășurate în anii 2004 și 2006. Prețul fiecărei licențe astfel acordate a fost stabilit, la momentul acordării inițiale, la suma de 35 milioane USD pentru o perioadă de 15 ani.
Orange, Telekom și Vodafone utilizează banda de 2100 MHz pentru furnizarea de rețele și servicii UMTS/3G, iar RCS&RDS pentru furnizarea de rețele și servicii UMTS/3G și LTE/4G.
Licențele deținute de Orange și Vodafone expiră în luna martie 2020, iar cele deținute de RCS&RDS și Telekom Romania Mobile Communications expiră în luna ianuarie 2022, fiecare dintre cei patru operatori deținând un portofoliu similar de frecvențe în această bandă.

Prețul prelungirii drepturilor de utilizare în banda de 2100 MHz
Cuantumul taxei de licență ce urmează a fi perceput pentru prelungirea valabilității drepturilor de utilizare este bazat pe indexarea prețului istoric de 35 milioane USD.
Astfel, ANCOM propune ca Orange și Vodafone, care pot beneficia de prelungirea licențelor începând din aprilie 2020, să achite o taxă de licență egală cu echivalentul în lei a 30 milioane Euro fiecare, iar RCS&RDS și Telekom Romania Mobile Communications, ale căror licențe vor putea fi prelungite începand din ianuarie 2022, să achite echivalentul in lei a 25 milioane Euro.
Exercitarea opțiunii de extindere a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se realizează prin achitarea valorii taxei de licență către bugetul de stat.

Procesul de consultare publică
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului taxei de licență pentru prelungirea unor licențe de utilizare a frecvențelor radio poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze și să transmită observații și propuneri până la data de 17.01.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratură sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise și prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.