Guvernare/Licitatii — July 1, 2020 at 1:03 pm

Conditiile și tarifele de acces la canalizația subterană pentru rețele publice de comunicații electronice din Târgu Mureș, aprobate de ANCOM

by

image004ANCOM a comunicat Primariei Municipiului Targu Mures decizia prin care au fost aprobate conditiile tehnice si economice pentru accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica realizata de catre municipalitate. Prin Decizia ANCOM nr. 554/2020 au fost aprobate tarifele si celelalte conditii de acces incluse in regulamentul de acces, precum si in modelul contractului si al cererii de acces la canalizatia subterana a municipiului Targu Mures.

Conditiile tehnice si economice de acces la infrastructura municipiului Targu Mures

Canalizatia subterana destinata instalarii retelelor publice de comunicatii electronice din municipiul Targu Mures este realizata din fonduri proprii ale municipalitatii.

Primaria Municipiului Targu Mures acorda tuturor furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice aceleasi conditii de acces si utilizare a infrastructurii subterane. Accesul se acorda la solicitarea furnizorilor, in urma unei analize si a planificarii modului de ocupare a spatiului disponibil, urmarindu-se utilizarea optima si judicioasa a spatiului din canalizatie.

In masura in care sunt indeplinite conditiile pentru acordarea accesului in infrastructura subterana, Primaria Municipiului Targu Mures incheie cu furnizorii contracte de acces prin care se stabilesc conditiile, urmand ca instalarea retelelor sa se faca sub supravegherea reprezentantilor autoritatii publice locale.

Tarife

Tarifele propuse de Primaria Municipiului Targu Mures cu scopul de a incuraja investitiile eficiente in infrastructura necesara furnizarii serviciilor de acces la internet in banda larga sunt:

• 0,36 lei/ml/an pentru serviciul de inchiriere a spatiului aferent unui cablu cu diametrul de 10 mm, amplasat in canalizatia municipala;

• pentru cablurile cu diametrul exterior diferit de 10 mm, amplasate in canalizatia municipala, tariful mentionat mai sus se va modifica proportional cu diametrul acestora.

Tarifele se aplica in functie de lungimea reala a cablurilor si/sau tubetelor care fac obiectul accesului, nu includ TVA si vor fi indexate anual cu rata inflatiei.

Obligatiile municipalitatii Targu Mures

Municipalitatea are obligatia sa publice, pe pagina de internet proprie, toate informatiile esentiale despre infrastructura fizica subterana de comunicatii electronice (amplasarea, disponibilitatea spatiului in canalizatie) si sa actualizeze aceste informatii ori de cate ori este nevoie.

In cazul respingerii cererii de acces, Primaria Municipiului Targu Mures are obligatia de a comunica solicitantului motivele obiective care au determinat luarea acestei decizii, intr-un termen de 15 zile.

O alta obligatie a autoritatii locale se refera la asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor de acces la infrastructura fizica, intreruperea furnizarii serviciilor fiind acceptata doar in situatii temeinic justificate.