Analiza — July 23, 2020 at 8:00 pm

UNESCO a lansat o consultare globală legată de etica AI

by

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a lansat recent o consultare la nivel global pe tema eticii asociate inteligenţei artificiale. Rezultatele consultării vor fi utilizate de grupul de experţi internaţionali în AI ai organizaţiei pentru schiţarea unui cadru de funcţionare a acestei tehnologii la nivel mondial.

AI UnesccoGrupul multidisciplinar de 24 de specialişti AI (despre care se pot citi mai multe aici), cunoscut sub numele de Ad Hoc Expert Group (AHEG), a fost înfiinţat în martie 2020 cu sarcina de a genera o propunere de recomandare UNESCO care să ia în considerare impactul cvasi-general pe care îl va avea inteligenţa artificială asupra societăţii umane, inclusiv asupra mediului, pieţei muncii şi culturii. Prima formă a recomandării a fost publicată spre finele lunii mai 2020, iar comentariile publice pe marginea ei sunt prevăzute să se încheie la finele lunii curente.

Textul evidenţia un număr de 11 principii pentru “cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, instalarea şi utilizarea de sisteme AI,” printre ele numărându-se corectitudinea, responsabilitatea, supravegherea umană, sustenabilitatea, guvernanţa adaptivă şi asigurarea confidenţialităţii. De asemenea, textul sublinia şase valori fundamentale care să furnizeze fundamentul acestor principii, anume demnitatea umană, drepturile omului şi libertăţile sale fundamentale, echitatea, asigurarea armoniei vieţii, încrederea şi protecţia mediului.

“Este esenţial ca la aceste consultări să participe cât mai mulţi oameni, astfel încât să se audă voci din întreaga lume în cursul procesului de întocmire a documentului final pentru primul instrument de normare a eticii inteligenţei artificiale”, declara recent Audrey Azoulay, director general UNESCO.

Recomandarea finală va fi înaintată statelor membre ale organizaţiei spre ratificare în cursul celei de-a 41-a sesiuni a conferinţei generale UNESCO din noiembrie 2021.

“UNESCO este convinsă de nevoia imperioasă pentru existenţa unui instrument global asupra eticii AI care să asigure abordarea adecvată a unor chestiuni de natură etică, socială şi politică, atât în vreme de pace cât şi în situaţii extraordinare precum actuala criză sanitară”, scria recent organizaţia în cadrul unui comunicat de presă. “Documentul care va fi elaborat va trebui să definească principii şi valori larg împărtăşite, dar şi să identifice măsuri concrete de politică privitoare la etica AI. Rolul documentului va fi acela de a ajuta statele membre la respectarea drepturilor fundamentale din Carta ONU şi din Declaraţia Universală privind Drepturile Omului, şi de a asigura cercetarea, proiectarea, dezvoltarea şi instalarea de sisteme AI în conformitate cu principiile bunăstării omenirii, a mediului şi dezvoltării sustenabile.”