IoT powered by ALLIED TELESIS, Productie — September 10, 2020 at 6:36 pm

IIoT accelerează transformarea digitală a producţiei

by

În zona producţiei industriale, este cunoscut faptul că o creştere a productivităţii legate de costurile fixe – clădire, echipamente şi personal – duce în mod direct la creşterea profitabilităţii unei afaceri. În zilele noastre, oportunităţile de creştere a eficienţei sunt mai mari ca oricând, în special prin integrarea tehnologiilor operaţionale şi digitale pentru crearea unei platforme informaţionale unificate, care la rândul ei stimulează creşterea profiturilor.

Global business concept. Communication network.Un exemplu în acest sens este şi un producător industrial internaţional de unelte cu sediul în Statele Unite, care a ales să dezvolte şi să implementeze, prin intermediul unui furnizor specializat de soluţii, o platformă Industrial Internet of Things(IIoT) integrată pentru a conecta cele peste 100 de locaţii de producţie din întreaga lume şi miile de maşini şi echipamente folosite de-a lungul liniilor de fabricaţie.

Firma are mai multe linii de afaceri şi două tipuri de facilităţi de producţie, fundamental diferite între ele. Un tip de facilităţi este constituit din linii de asamblare cu puţine maşini instalate dar cu mulţi oameni angrenaţi în fluxul de producţie. Al doilea tip este constituit din linii de asamblare care folosesc în mod intensiv maşinile.

Cele peste 100 de locaţii de producţie la nivel mondial ale firmei dispuneau de maşini cu vârste şi nivele de complexitate diferite. Situaţia unei astfel de producţii larg distribuite genera şi limitări serioase de comunicare şi coordonare între locaţii. Apariţia noilor tehnologii a însemnat o oportunitate pentru ca firma să înceapă de la zero procesul de tranziţie către un univers de producţie complet digitalizat.

Ca atare, firma şi-a stabilit ca obiectiv generarea de valoare semnificativă într-o perioadă de cinci ani prin trecerea de la axarea pe îmbunătăţiri ale eficienţelor operaţionale la axarea pe o platformă Industry 4.0 care să promoveze conectivitatea şi vizualizarea digitală a producţiei pentru a crea valoare. Rezultatele vizate au inclus obţinerea unei acurateţi mai mari ale fluxurilor de comenzi, micşorarea procentelor de eroare de producţie şi îmbunătăţirea siguranţei şi a conformităţii proceselor.

Soluţia adoptată a fost aceea a unei platforme integrate, bazate pe cloud, pentru colectarea, analizarea şi diseminarea informaţiilor colectate de la locaţii diferite de producţie, cu efect major în creşterea vizibilităţii proceselor şi alocarea mai eficientă a resurselor. Firma utiliza protocoale diferite de colectare date, inclusiv protocoale stabilite manual, în funcţie de locaţie. La nivel managerial s-a simţit tot mai acut nevoia ca prin fluidizarea şi consolidarea captării de date de la echipamentele de producţie şi liniile de asamblare să se obţină informaţii relevante legate de procesele de producţie în vederea optimizării lor.

Ca atare, echipamentele existente şi liniile de fabricaţie au fost dotate cu senzori pentru transmiterea automată de date. În plus, multe echipamente au fost dotate cu senzori IoT de ultimă generaţie pentru monitorizarea eficienţei şi productivităţii maşinilor şi angajaţilor.

Platforma IoT venită la următorul pas a fost utilizată ca un soi de “centru nervos operaţional” pentru monitorizare şi luarea de decizii bazate pe soluţii analytics. Proiectul de extindere de la primul pilot, care a cuprins patru locaţii de producţie, la întreaga reţea de locaţii, a durat aproape un an. Prin intermediul acestei platforme, managerii de locaţie dispun acum de informaţii în timp real despre disponibilitatea activelor folosite în procesul de fabricaţie, configurarea, particularizarea şi programarea maşinilor folosite în proces, precum şi despre perioadele de mentenanţă programată pentru acestea.

În plus, notificările în timp real şi interfeţele web utilizate permit utilizarea de experţi de la distanţă care să colaboreze cu personalul activ din locaţii pentru eficientizarea proceselor. Nu în ultimul rând, folosirea instrumentelor de tip IIoT permite acum firmei de producţie să îşi crească profiturile şi prin micşorarea costurilor energetice, un element care, pentru o firmă cu peste 100 de locaţii dispersate geografic pe întregul mapamond, poate contribui decisiv la succesul unui astfel de demers.