EDUCATIE — September 15, 2020 at 4:00 pm

Competențele digitale sunt obligatorii la școală

by

Contextul crizei sanitare actuale a demonstrat rolul esențial pe care îl au tehnologiile şi aptitudinile digitale, care ne permit să învăţăm şi să lucrăm în continuare. Astăzi, este obligatoriu ca elevii şi profesorii să îşi dezvolte abilităţi ITC solide. Numai aşa şcolile pot beneficia de tehnologia online şi de toate oportunităţile şi facilităţile digitale de învăţare şi predare.

ECDL_2020_09_Scoala_WebBanners_400x400px_v01Faptul că peste 80% dintre tineri sunt online lasă impresia falsă că, având acces la tehnologiile digitale, aceştia învaţă automat şi cum să le folosească eficient.

Există o diferenţă majoră între percepţie şi realitate, între cum ne autoevaluăm nivelul de abilităţi IT şi rezultatele obţinute după teste practice.
A doua parte a anului şcolar trecut ne-a dovedit nevoia acută de competenţe digitale şi în rândul cadrelor didactice confruntate cu susţinerea cursurilor în mediul online.

Este evident acum că orice investiţie în tehnologie pentru şcoli poate fi eficientă doar dacă este dublată de programe relevante de dezvoltare a competenţelor digitale pentru profesori şi elevi.

Programele internaţionale de certificare, precum ECDL, care este deja implementat în şcoli din întreaga lume, sunt esențiale pentru conştientizarea propriilor aptitudini digitale reale. Acestea oferă o metodă clară de dezvoltare şi probare a competenţelor digitale.

Elevii şi profesorii sunt încurajaţi să opteze pentru instruire şi certificare IT la standard internaţional şi în anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care acum aptitudinile IT sunt o condiţie obligatorie pentru învăţare.
Dovedirea competenţelor digitale, încrederea în propriile abilităţi şi aplicarea acestora în practică pot fi asigurate doar prin obţinerea unei certificări la standard recunoscut internaţional.

ECDL în educaţie:

Liceenii pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu ECDL PROFIL BAC.

Toţi elevii care se înscriu şi susţin cel puţin un examen ECDL în perioada 14 septembrie – 11 decembrie 2020, pot câştiga una dintre tabletele oferite de ECDL ROMANIA prin concursul Începe şcoala cu ECDL.

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pot beneficia de credite profesionale transferabile dacă obţin una dintre certificările ECDL PROFIL DIDACTIC.

ECDL include şi module de certificare IT pe competenţe digitale pentru tehnologii actuale, precum Computing (programare în Python şi gândire algoritmică), 3D Printing (modelare şi imprimare 3D), Online Collaboration sau Digital Marketing.
Utilizarea tehnologiilor de modelare şi imprimare 3D a fost aprobată de Ministerul Educaţiei ca disciplină opţională în liceu.

ECDL / ICDL – standardul internaţional pentru competenţe digitale