Analiza, Financiar-Bancar — November 29, 2020 at 1:28 pm

Când nevoia impune schimbarea gândirii analitice bancare

by

Businessman checking stock market on digital tablet and a desktop computer with stock exchange graph on screen. Financial stock market. Analyzing data in office background.Mediul bancar se numără la ora actuală printre mediile cele mai supuse transformărilor legate de tehnologie şi de modul în care sunt gestionate datele. De la această regulă nu a făcut excepţie nici o bancă americană, recunoscută de revista Forbes ca numărându-se printre cele mai inovatoare firme financiare şi, de aceea, fiind inclusă între primele 10 bănci americane ale momentului.

Problema acestei bănci era aceea că se îneca efectiv în volumele imense de date cu care era asaltată. Managementul băncii a decis ca această problemă să fie transformată, mai ales în zorii erei digitale, într-o oportunitate de a gestiona informaţiile ca pe un activ bancar în scopul obţinerii de avantaje competitive. Ca atare, a fost conceput un plan pe trei luni de sprijinire a unei strategii de creştere globală, strategie care includea implementarea unei culturi interne de luare a deciziilor în mod analitic în cadrul băncii.

Una din problemele majore cu care firmele aflate în situaţii similare se confruntă în urmărirea implementării unei astfel de strategii este legată de îmbunătăţirea calităţii şi consistenţei datelor şi standardelor folosite. Banca din acest studiu de caz avea implementate circa 200 de aplicaţii diferite care furnizau şi consumau date pentru uz intern şi pentru uzul clienăilor externi, adică un melanj total nepotrivit de aplicaţii care afectau serios magazia internă de date, cu un volum de 2TB. Se impunea în mod clar elaborarea unei noi strategii legate de date.

Banca a apelat la un furnizor de soluţii IT pentru rezolvarea problemei. Acesta a dezvoltat o strategie complexă legată de date pentru adresarea eficientă a chestiunilor legate de procesele de afaceri şi infrastructura tehnologică existentă, şi pentru identificarea zonelor de realizare economii directe şi indirecte de costuri.

A fost astfel creată organizaţia internă pentru guvernanţa datelor, cu sarcina de a stabili un set de priorităţi de afaceri peste toate diviziile şi departamentele băncii, prin asta organizaţia activând un adevărat management al schimbării la toate nivelurile afacerii bancare. Obiectivele organizaţiei au ţinut de trei zone importante: creşterea eficienţei operaţionale, scăderea riscurilor bancare şi creşterea veniturilor companiei.

Furnizorul extern IT a implementat în acest scop o platformă Master Data Management pentru a ajuta organizaţia internă să-şi atingă obiectivele. Rezultatele nu au întârziat să apară. Prin îmbunătăţirea calităţii datelor prelucrate prin intermediul curăţării acestora, validării, potrivirii şi actualizării lor, îmbunătăţirile de productivitate au atins 10% în primul an de operare şi sunt estimate să atingă 40% la finele celui de-al treilea an.

Au apărut efecte şi în zona scăderii riscurilor, deoarece datele inconsistente, incorecte şi de neîncredere constituie cauze primare ale creşterii riscului pentru o instituţie financiară. Nu în ultimul rând, accesul mai facil la date consistente şi corecte poate duce la creşteri de cote de piaţă şi de venituri în diverse moduri. Unul dintre acestea, de altfel fundamental, este acela al vânzării mai multor produse bancare în cadrul diverselor grupe de clienţi întocmite pe baza unor date corecte legate de ei şi de factorii de influenţă care îi afectează.

Actualmente, consistenţa şi disponibilitatea mai bună a datelor şi produselor bancare permit instituţiei financiare o abilitate mai mare de a-şi deservi clienţii în mod eficient şi un risc mai mic legat de insatisfacţia lor privind serviciul bancar. Iar cu ajutorul analizei avansate de date, banca poate crea modele legate de ataşamentul clienţilor faţă de instituţie şi de evitarea posibilelor motive de insatisfacţie în viitor.