Analiza — May 3, 2021 at 9:38 am

Acord G7 pentru mediul digital

by

Ţările G7 şi Uniunea Europeană au semnat recent un acord privitor la o agendă comună pentru dezvoltarea mediului digital şi a tehnologiilor aferente. Acordul include îmbunătăţirea securităţii online, dezvoltarea unei abordări mai colaborative în termeni de reglementări şi promovarea fluxurilor libere de date peste graniţe.

g7Declaraţia semnată cu ocazia încheierii acordului de responsabili politici din Marea Britanie, Canada, Franţa, Germania, Italia, Statele Unite şi Uniunea Europeană prevede ca revenirea globală după pandemia sanitară să fie ancorată în dorinţa de reconstruire a unei economii globale mai productive şi mai rezistente, care să aibă la bază tehnologiile digitale.

Conform acordului, o astfel de revenire axată pe tehnologie va fi realizată prin intermediul unui număr de şase direcţii mari de acţiune, între care se numără promovarea unor lanţuri de interacţiune digitale între organizaţii, digitizarea tranzacţiilor bazate pe hârtie în cazul comerţului internaţional şi dezvoltarea de standarde tehnice menite implementării de tehnologii digitale.

Pe lângă declaraţia comună, semnatarii acordului au convenit şi asupra unui număr de principii de siguranţă a internetului, care includ încurajarea drepturilor omului online, sprijinirea unei abordări de tip multi-stakeholde şi promovarea responsabilităţii sociale în cadrul corporaţiilor tehnologice.

Conform documentului semnat, organizaţiile vor trebui să fie mai transparente, inclusiv faţă de consumatori, în legătură cu prezenţa unor componente ilegale şi dăunătoare în cadrul serviciilor oferite. Pe de altă parte, ele vor trebui să dea mai multă socoteală în legătură cu deciziile luate pentru a contracara conţinutul online dăunător, în conformitate cu termenii şi condiţiile exprimate public la nivel naţional, global şi regional.

Naţiunile G7 au adoptat, de asemenea, mai multe principii de siguranţă operaţională legate de protejarea copiilor, creşterea nivelului de online media literacy şi încurajarea tinerilor să participe mai activ la discuţiile legate de siguranţa internetului. În plus, a fost întocmită o hartă de parcurs pentru identificarea punctelor de cooperare în facilitarea fluxului liber de date peste graniţele naţionale şi regionale.