EDUCATIE — June 9, 2021 at 1:59 pm

Brother anunță competiția ”Life on Land” adresată viitorilor specialiști în protecția mediului

by

Brother CSR 2021Consecventă în promovarea acțiunilor de protecție a mediului și conservare a biodiversității, compania Brother, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții pentru mediul de afaceri, anunță competiția ”Life on Land” adresată viitorilor specialiști în protecția mediului. Parteneriatul cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) se află la al treilea an de desfășurare, având ca subiect colaborarea pe programele de master din domeniul Ingineriei mediului derulate în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM).

Brother înțelege rolul important al educării noilor generații și în cadrul acestui parteneriat cu USAMV va acorda un premiu de susținere în valoare de 500 de Euro în cadrul competiției „Life on Land”. Concursul se adresează masteranzilor ale căror lucrări de disertație tratează teme care contribuie la îmbunătățirea vieții terestre – lucrări ce propun acțiuni concrete de protejare a mediului în care ne desfășurăm viața și o activitate economică cu impact cât mai redus asupra ecosistemelor naturale.

Anunțul vine la scurt timp după Ziua Mondială a Mediului, Brother fiind una dintre organizațiile care se implică activ în protecția mediului înconjurător și la, nivel de grup, derulează un plan concret denumit Brother Group Environment Vision 2050. Prin acest plan compania susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) ale Națiunilor Unite, descrise în Sustainable Development Goal Report 2020. Unul dintre acestea este „Life on Land”, obiectiv care urmărește protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității.

Înscrierea lucrărilor se va face în aceeași perioadă cu depunerea lucrărilor de disertație, respectiv în perioada 16-17 iunie 2021, pe baza formularului dedicat, care se va depune online la FIFIM, însoțit de CV-ul candidatului și de lucrarea de disertație, termenul limită fiind același cu termenul de înscriere la susținerea lucrării de disertație. Criteriile de evaluare au în vedere o serie de punctaje care se bazează pe evaluarea câtorva aspecte concrete. Astfel, se vor puncta conținutul și calitatea lucrării de disertație, aplicabilitatea ei în domeniul protecției mediului, elementele de originalitate și inovație fiind decisive în selectarea lucrării câștigătoare. Alte puncte sunt rezervate calității prezentării lucrării, iar implicarea în activitățile extracuricculare desfășurate în domeniul protecției mediului, dovedite prin CV, vor aduce punctaj candidatului.

Premiul în valoare de 500 de Euro va fi acordat în echivalentul în lei alături de diploma de recunoaștere a implicării absolventului în activitățile de protecție a mediului. Evaluarea se va face de către membrii comisiilor de examinare în cadrul sesiunii de susținere a lucrărilor de disertație pentru cele două programe de studiu, împreună cu un reprezentant al companiei.

„Conceptul <<At your side>> care stă la baza filozofiei Brother cuprinde implicarea companiei în toate aspectele vieții. Așa cum prin produsele și serviciile noastre susținem companiile și utilizatorii să își pună în valoare la maxim potențialul lor creativ în condiții de respect și protejare a mediului înconjurător, în aceeași măsură suntem jucători activi în educarea și susținerea generațiilor viitoare în efortul lor de definire a unui viitor sustenabil”, a declarat Monica Otlăcan, National Sales Manager Brother România.

„De aceea, prin premiul ”Life on Land” încurajăm viitorii specialiști în protecția mediului să găsească modalități inovative și în aceeași măsură eficiente de a diminua impactul acțiunilor umane asupra mediului”, a completat Simona Predescu, Marketing Coordinator.

Brother CSR 2021_smallMisiunea Brother este de a dezvolta soluții, echipamente și tehnologii eficiente care să permită organizațiilor să își îmbunătățească performanțele și operabilitatea, simultan cu reducerea costurilor.

Reducerea impactului asupra mediului reprezintă una din temele cheie ale implicării sociale a companiei Brother, inclusiv în România.

În cadrul parteneriatului, reprezentanții companiei Brother și ai USAMV urmăresc un dialog permanent pentru a identifica și pune în practică noi acțiuni menite să construiască și să consolideze o societate durabilă pentru România viitorului.