Productie — October 12, 2021 at 2:45 pm

Operaţiunile de producţie se reinventează post-pandemie

by

Pandemia sanitară a dovedit că firmele de producţie care au utilizat deja  pentru procesele lor de afaceri au fost mai bine plasate pentru a se feri de multe din efectele negative ale acestei pandemii. De aceea, tehnologiile digitale se regăsesc acum în prim-planul eforturilor de revenire economică, ţintind chiar spre găsirea unor soluţii de prevenire a crizelor viitoare.

McKinsey, una din cele mai mari firme de cercetare, arăta recent că, la nivel global, 93% din profesioniştii din zonele de producţie şi aprovizionare intenţionează să se axeze în viitorul imediat pe rezilienţa lanţurilor de aprovizionare-desfacere, iar 90% intenţionează să investească în talsoluţii digitaleente legate de digitizare.

1Pentru a-şi asigura viitorul, firmele pot implementa soluţii digitale dincolo de zidurile uzinei de producţie, acoperind de la un capăt la celălalt lanţul de valoare pentru a aborda planificarea provocărilor legate de întreruperi la furnizori sau facilităţile de producţie, gestionarea riscurilor legate de locurile de muncă şi modalităţile de transport şi depozitare produse finite.

Un prim element esenţial este legat de noi modalităţi de planificare operaţiuni. Pandemia a forţat multe firme să renunţe la planificarea strictă în cadrul firmei privite ca un siloz pentru a îmbunătăţi vizibilitatea de la un capăt la celălalt al afacerii. Pe cale de consecinţă, planificarea optimizată cu ajutorul tehnologiilor digitale devine o necesitate tot mai stringentă, care însă necesită o abordare analitică mai sofisticată şi colaborare între diverse funcţiuni ale firmei.

Un exemplu în acest sens îl constituie planificarea autonomă, care se bazează pe inteligenţă artificială şi algoritmi de machine learning, alimentarea cu date făcându-se nu doar din rezervele interne de date ci şi din surse externe de la furnizori, clienţi, surse demografice, agenţii de previzionare a condiţiilor meteo şi surse generale de indicatori economici. Incorporarea unor astfel de variabile va ajuta firmele să răspundă eficient la schimbarea dinamicii de operare şi la şocuri externe.

2Un alt element este legat de faptul că tehnologiile digitale care permit munca de la distanţă şi colaborarea, eliminând nevoia ca angajaţi non-critici să-şi mai părăsească căminele pentru a veni la lucru, devin tot mai mult o necesitate. Dincolo de aplicaţiile mobile de bază şi cele de videoconferinţă, soluţii mai avansate, cum ar fi algoritmi de machine-vision şi tehnologii wearable, vor ajuta tot mai mult la păstrarea distanţării sociale necesare.

Elementul numărul trei. În cadrul multor firme, mai ales al IMM-urilor, colectarea datelor se face încă manual, prin folosirea hârtiei şi pixului sau a unor spreadsheet-uri de bază. Procesul este menit erorilor şi inadvertenţelor, care sunt în mod firesc exacerbate în timpul perioadelor de criză. Soluţiile digitale permit firmelor să automatizeze colectarea de date prin adăugarea de senzori sau interogarea directă a controller-elor logice ale maşinilor pentru colectarea datelor şi afişarea lor în timp real pe panouri integratoare.

Un al patrulea element este dat de tehnologiile wearable, cum ar fi ochelarii de realitate augmentată, care pot îmbunătăţi major asistenţa de la distanţă în procesele de mentenanţă, aşa cum se întâmplă atunci când operatorii au nevoie de asistenţă de la distanţă din pricina limitărilor de călători. Efectul clar este acela al reducerii timpilor de mentenanţă, cu consecinţă directă asupra creşterii timpului de operare al maşinilor.

Evident, există şi alte câteva elemente esenţiale care vor trebui adoptate pentru un viitor mai sigur, legate toate de tehnologiile digitale. De exemplu, livrarea bunurilor finale, context în care soluţiile digitale analitice vor duce la creşterea vizibilităţii cererii şi ofertei de servicii de logistică, cu efecte benefice asupra performanţelor în timp real. Sau, în termeni de logistică, aşa numitele turnuri de control logistic digitale pot crea vizibilitate asupra fiecărei etape a procesului logistic, de la încărcarea bunurilor din depozite până la descărcarea lor în punctele de livrare. Combinate cu managementul digital al flotei, optimizarea rutelor de transport şi analiza mijloacelor de transport, astfel de instrumente pot îmbunătăţi timpii de transport, simultan cu optimizarea operaţiunilor, managementului şi alocării de resurse.

Ca o notă de final, puţine transformări digitale în context Industry 4.0 vor reuşi fără a pune oamenii în centrul lor. Iar aici McKinsey vorbeşte de patru factori care oferă un sprijin crucial. Unul este guvernanţa, un al doilea este dedicarea managementului de top, al treilea este legat de achiziţia de capabilităţi digitale, zonă în care intră şi trainingul de personal, iar al patrulea este legat de noi moduri de a lucra.