Enterprise Software — November 17, 2021 at 4:14 pm

Companiile de mâine vor fi inteligente sau nu vor mai fi

by

Modelele de business sunt în permanentă schimbare, pe măsură ce oamenii, companiile şi chiar obiectele devin tot mai conectate. Digitalizarea şi tehnologiile de avangardă precum Inteligenţa Artificială, Internet of Things şi Machine Learning deschid numeroase oportunităţi pentru companii.  Însă nu trebuie să ne gândim la nişte modele utopice conduse de roboţi, ci la organizaţii conectate care exploatează datele pentru a deveni inteligente.

Biometric identification and verification face detection concept. Facial recognition system. Unlocking technology.Din perspectiva System Innovation România, primul partener oficial SAP Business One pe piaţa locală, o companie inteligentă aplică cele mai avansate tehnologii şi bune practici pentru a trasa şi derula procese de afaceri integrate şi agile, pentru a înţelege şi acţiona în concordanţă cu partenerii de afaceri, clienţii şi angajaţii.

Abilităţile unei companii inteligente

Nevoia de inteligenţă nu este dictată de evoluţia tehnologiei, ci de necesitatea oricărei companii de a fi competitivă economic şi profitabilă.  Dacă astăzi, majoritatea companiilor se limitează la colectarea şi analiza datelor, viitorul va pune accent pe îmbogăţirea proceselor de afaceri cu ajutorul datelor şi a tehnologiei. O companie inteligentă are următoarele capabilităţi:

• Vizibilitate completă asupra activităţii, indiferent de gradul de fragmentare
• Agilitate organizaţională prin procese interconectate şi angajaţi mobili
• Capacitate de ajustare rapidă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei
• Nivel ridicat de încredere în relaţiilor cu clienţii şi servicii de calitate superioară
• Control deplin asupra proceselor financiare, de la surse de venit la centre de cost
• Inovaţie digitală  continua
• Decizii de business bazate pe date
• Abilităţi avansate de previziune şi simulare

Analiştii Forbes consideră că o companie inteligentă exploatează tehnologiile moderne (cloud, AI, IoT) pentru a obţine perspective în timp real asupra operaţiunilor, mediului de business şi interacţiunii cu clienţii. Această „inteligenţă” nu poate fi cumpărată asemenea unui produs, ci mai degrabă dezvoltată sau construită în timp, asemenea unui mentalităţi şi are la baza strategii şi procese de business puse în mişcare de tehnologie.

Trecerea la un sistem ERP inteligent

SAP integrează tot mai multă tehnologie de top în sistemul ERP SAP Business One, pentru că acesta să devină elementul de bază al companiei inteligente de mâine. În armonie cu alte sisteme şi platforme, SAP Business One va gestiona întreaga activitate a unei organizaţii: resurse fizice sau virtuale, mijloace de producţie, oameni, stocuri, parteneri de afaceri şi clienţi. Mai mult, viziunea SAP asupra companiei inteligente de mâine depăşeşte integrarea unor diverse componente şi  implică o aliniere perfectă între tehnologie şi procesele de business.

În procesul de transformare într-un sistem ERP inteligent, SAP Business One adăuga noi elemente:

· Chatboţi pentru a permite utilizatorilor să acceseze diverse functionalitati cu ajutorul limbajului (voce sau interfaţa text) dar şi să execute task-uri simple;
· Recunoaştere facială pentru a simplifica modul de interacţiune cu clienţii;
· Asistenţi digitali care să poate înţelege contextul şi să susţină angajaţii umani în activitate, să ofere informaţii şi să facă recomandări;
· Funcţionalităţi avansate de Inteligenţă Artificială care să permită sistemului ERP să reacţioneze autonom în funcţie de context, istorie, date acumulate şi obiective;
· Conectivitate extinsă în scenarii de tip IoT pentru automatizarea completă a schimbului de date între sistemul ERP şi cele mai diverse categorii de echipamente şi utilaje.

Acestea se adăugă funcţionalităţilor de căutare proactivă, estimare, planificare şi analiză predictivă etc, deja existente în SAP Business One.

În mod evident, o companie inteligentă nu se rezumă la un sistem ERP inteligent. SAP Business One aduce valoare alături de alte componente atât tehnologice din portofoliul SAP (soluţii specifice pentru procurement, marketing, logistică, project management, design de produs etc) cât şi de business (procese, parteneriate, management, sustenabilitate etc). Companiile inteligente de mâine vor combina tehnologiile avansate, cu cele mai bune practici şi cu procese de business integrate pentru a deveni mai agile, mai reziliente şi mai performante. Deveniți o companie inteligentă, alături de SAP Business One şi System Innovation România.