Administratie Publica, Securitate — November 19, 2021 at 10:54 am

METAMINDS: Este nevoie de o infuzie rapidă și masivă de capital pentru a accelera digitalizarea administrației publice din România

by

Nu se poate vorbi despre digitalizare fără componenta de securitate cibernetică și fără expertiză înalt calificată în zona de infrastructuri, arhitecturi IT și tehnologii Big Data, în care METAMINDS oferă soluții pe piața locală din 2015. Acest lucru presupune adoptarea și utilizarea la scară largă a tehnologiilor de ultimă generație, investiția în tehnologie este mai importantă ca oricând, în orice domeniu, fie că vorbim de digitalizarea afacerilor mici și mijlocii, a sistemelor moderne de educație, sau a interacțiunii dintre stat și cetățean.

Digitalization Concept: Human Finger Pushes Touch Screen Button and Activates Futuristic Artificial Intelligence. Visualization of Machine Learning, AI, Computer Technology Merge with HumanitySocietatea informațională și digitalizarea sunt sintagme des întâlnite și în România, dar la nivel mai degrabă aspirațional și teoretic, dacă ne uităm la ciferele din statistici, comparativ cu alte state. Se vorbește curent despre identitate electronică, economie digitală, comerț electronic, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate și e-guvernare.

Digitalizarea este de ani buni un indicator de competitivitate măsurat la nivel mondial (I-DESI)  și european (DESI). Indexul DESI agregă și monitorizează anumiți indicatori de performanță digitală la nivelul societății informaționale din statele membre UE: Conectivitate, Capital Uman, Utilizarea Internetului, Integrarea Tehnologiilor Digitale și Digitalizarea Serviciilor Publice.

În România, conform acestor statistici, există potențial de creștere la toate palierele care definesc o digitalizare competitivă.

Digitalizarea Serviciilor Publice
Legat de serviciile publice în mod special, efectele pozitive ale digitalizării nu doar că includ o soluție viabilă în contextul pandemiei actuale, dar pot aduce economii importante la bugetul de stat și pot crește randamentul autorităților publice, locale și centrale. Poziția ocupată de România în acest clasament vine să confirme potențialul de dezvoltare în această zonă.

Conform raportului, ”Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2020”,  ”în ceea ce privește serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de internet, performanța României este cea mai scăzută în rândul statelor membre ale UE.”

Autoritatea pentru Digitalizarea României confirmă că „România este încă o țară fără „autostrăzi digitale”, acestea fiind responsabile de schimbul de date între instituții” .

Andrei Cruceru 2
Andrei Cruceru, CEO METAMINDS

„METAMINDS se numără printre actorii care joacă un rol activ  în schimbarea acestei stări de fapt și poate confirma implementarea cu succes a unor proiecte care au impactat profesionalizarea unor servicii publice; ”noi considerăm acest tip de proiecte extrem de valoroase şi suntem mândri că ne-am putut aduce contribuţia în domenii cu o rază de aplicabilitate largă, întrucât credem că doar printr-un stat performant putem avea o societate performantă, per ansamblu”, afirmă Andrei Cruceru, CEO METAMINDS.

Cel mai recent proiect public de digitalizare câștigat de METAMINDS vizează ”realizarea și implementarea unei Platforme online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF)”, conform comunicatului de presă emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în 28.09.2021. Premisele de la care se pleacă țin cont de nevoia organizațiilor de a-și reorienta eforturile de securizare de la sisteme către date, iar aceasta s-ar traduce prin: necesitatea guvernării datelor, necesitatea implementării de instrumente pentru descoperirea si clasificarea datelor, precum și metode adecvate pentru stocarea și protejarea datelor.

În dezvoltarea proiectelor curente şi viitoare, pornim întotdeauna de la nişte premise operaţionale şi de securitate actuale, care schimbă paradigma sistemelor tradiţionale.

Aşadar, proiectele pornesc de la premisa că reţelele nu vor mai fi sursa principală de încredere, iar controalele de acces vor fi dictate de fiecare caz în parte.

De altfel, ne concentrăm pe implementarea unor soluţii de securitate bazate pe conceptul Zero-Trust, care abordează securitatea din punctul de vedere al faptului că oricine sau orice poate fi o ameninţare

Digitalizarea funcțională implică și competențe digitale în rândul utilizatorilor
Doar infrastructurile informatice nu sunt suficiente pentru o transformare digitală reală; este nevoie în egală măsură ca utilizatorii finali să poată folosi eficient instrumentele și sistemele care le sunt puse la dispoziție. ”Competențele digitale sunt coloana vertebrală a unei societăți digitale, iar în lipsa acestora tehnologiile nu sunt eficiente.” se afirmă în raportul Comisiei Europene citat mai sus.

Provocările la care este expusă digitalizarea societății românești nu sunt dintre cele mai ușoare: „Nivelurile competențelor digitale cel puțin elementare în materie de software situează România pe locul 27 în rândul statelor membre ale UE. Mai puțin de o treime dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani au competențe digitale cel puțin elementare (58% la nivelul UE în ansamblu), în timp ce 35% au competențe cel puțin elementare în materie de software (față de o medie a UE de 61%). În ceea ce privește competențele digitale peste nivelul elementar, România se situează pe ultimul loc în UE, cu doar 10% dintre persoane.”

Logo Metaminds plus slogan_AURIUȘi din acest punct de vedere, METAMINDS dorește să fie un jucător activ în accelerarea procesului de digitalizare și să devină pilon important în domeniul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (CDI), prin creşterea numărului de specialişti locali şi prin dezvoltarea unor proiecte ale căror rezultate ştiinţifice să fie utile atât la nivel naţional, dar care să poată fi exportate şi în alte ţări.

Unul dintre proiectele educaționale relevante la care METAMINDS a contribuit în mod direct, implementând infrastructura centrală, vizează accesul în condiții de siguranță a peste 1,5 milioane de elevi și profesori la rețeaua WiFi educațională. Ne-am asumat o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte dezvoltarea capitalului uman, aşadar educaţia este unul dintre principalele puncte de interes. Parteneriatul cu BlackBerry – un jucător cu greutate în industria de securitate cibernetică –   în cadrul acestui proiect, vine să confirme importanța și nevoia dezvoltării infrastructurii digitale publice.

Concluzii
Peste tot acest context, restricțiile impuse de pandemie au acutizat problemele generate de nivelul scăzut de digitalizare a societății românești. Companiile private care dețin soluții și experți în domeniul integrării de sisteme complexe IT și securitate cibernetică, cum este și METAMINDS, pot rezolva multe din aceste blocaje în cadrul unor parteneriate public-privat. Acum este momentul zero în care trebuie să accelerăm accesarea fondurilor nerambursabile pentru o infuzie rapidă și masivă în soluții de digitalizare a administrației publice, la nivel central și local.