NEW TECHNOLOGY — March 31, 2022 at 11:47 am

Digitalizarea începe de la nevoile de business

by

Repararea unui deficit de digitalizare nu reprezintă un punct eficient de debut al unei transformări digitale complete. Punctul eficient de debut este reprezentat de nevoia reală de business. Aceasta este opinia recent publicată de specialiştii Fujitsu, una din cele mai mari companii de tehnologie din lume, pe site-ul propriu al companiei.

001Dacă există o nevoie reală de business, care să justifice investiţiile în digitalizare, alegerea aplicaţiilor software şi a serviciilor cloud reprezintă partea cea mai uşoară. Cu atâtea servicii existente, biblioteci open source plus aplicaţii de la diverse firme, totul se reduce la ora actuală la o chestiune de alegere. Ce e mai puţin limpede la început este dacă arhitectura existentă a întreprinderii va suporta întreg procesul.

În opinia specialiştilor Fujitsu, totul începe de la nivelul de producţie. Dacă datele operaţionale sunt proaste, atunci datele de business din sistemele IT vor fi şi mai proaste. Multe firme continuă să prefere o abordare de tipul “dacă nimic nu s-a stricat, atunci nu e nevoie de reparaţii”. De aici rezultă şi o cultură specifică în termeni de procese de digitalizare. Realitatea arată că, până acum, sistemele OT şi IT din întreprinderi au operat în lumi diferite, fiind caracterizate de seturi de abilităţi, apetite la risc, cicluri de împrospătare şi chiar generaţii de echipamente diferite între ele.

003La ora actuală, din mai multe motive, graniţele dintre OT şi IT se dizolvă. Convergenţa dintre ele este antrenată de o lungă listă de factori, între care se numără, de pildă, intensificarea concurenţei globale, schimbarea de generaţii sau personalizarea în masă a produselor. Pe cale de consecinţă, întreprinderile sunt obligate să se deschidă tot mai mult către universul digital.

Problema care induce cele mai mari riscuri este cea a conectivităţii dintre cele două niveluri. Există o mare probabilitate să fie multe surse de date în sistemele OT unde datele nu sunt armonizate şi prezintă riscuri mari de securitate cibernetică. Soluţia, în opinia Fujitsu, constă în armonizarea acestor date via OPC UA (Arhitectura de comunicaţii unificate open platform).

004Însă asta nu e tot. Riscurile legate de securitate cibernetică rămân mari, în special pentru sistemele dinafara întreprinderii. Tradiţional, nivelul OT a fost complet separat de reţelele IT. De aceea, viziunea Fujitsu prevede menţinerea celor două niveluri separate în context de securitate cibernetică, dar combinarea lor în termeni de fluxuri de date.

Până la urmă, ideea de bază în această viziune este că fără securitate cibernetică nu există digitalizare. Avertismentul este legat de faptul că un nivel de siguranţă de sută la sută reprezintă un miraj. Ca atare, trebuie să existe un echilibru între ceea ce declanşează digitalizarea şi riscurile generate.