Enterprise Software — April 21, 2022 at 10:26 pm

Raportarea SAF-T, mai simplă cu ajutorul softurilor specializate NextUp

by

Marii contribuabili sunt obligați de la 1 ianuarie 2022 să raporteze digital informațiile fiscale și contabile către ANAF. Acestea au primit însă o perioadă de grație de 6 luni, obligativitatea raportării urmând să intre în viguare începând cu luna iulie a.c. Marii contribuabili vor fi urmați de cei mijlocii în 2023, și de companiile care se află în categoria micilor contribuabili, în 2025.

Noul sistem de raportare se face printr-un fișier standard de audit de taxe numit SAF-T sau declarația 406. Acesta presupune completarea a peste 390 de elemente fiscale și contabile într-un format nefamiliar și complex, iar companiile sunt puse în fața unei situații dificile, ținând cont de volumul mare de date, dar și de lipsa de personal specializat.

Raportarea SAF-T este un standard european, iar prin integrarea sa, România se va alinia comunității europene.

RoxanaEpure_NextUp„Digitalizarea și automatizarea devin o necesitate acerbă pentru companii ca să se poată adapta noilor cerințe din piață. Raportarea SAF-T ar putea crește nivelul de colectare a taxelor. De altfel, România are cel mai scăzut nivel de colectare a taxelor din Uniunea Europeană, având cele mai mici venituri din impozitele directe și indirecte ca procent din PIB, mai exact 27% față de o medie europeană de peste 40%. Până și Bulgaria ne-a depășit la acest capitol. Ca orice schimbare, trecerea nu va fi ușoară pentru nimeni. Fișierul standard de audit presupune un volum mare de informații care nu trebuie doar introdus, dar și foarte bine verificat, iar fără o soluție automatizată, așa cum poate oferi NextUp, operatorii economici riscă să fie penalizați”, declară Roxana Epure, managing partner NextUp, dezvoltatorul primului ERP cu inteligenţă artificială, unul dintre cei mai mari producători de softuri pentru antreprenori și contabili, create prin tehnologii moderne şi actualizate la zi în funcţie de schimbările legislativ-fiscale.

 

În cazul nedepunerii declarației 406 în termenele legale, companiile vor fi amendate cu până la 5000 de lei, iar în cazul depunerii eronate sau incomplete a declarației, amenda va fi de până la 1500 de lei.

Cea mai la îndemână opțiune pentru ca marii contribuabili să reușească să se alinieze noilor cerințe, este digitalizarea și mai exact integrarea unor softuri specializate care facilitează întregul proces de raportare.

Automatizarea raportării SAF-T va face mai simplă și mai eficientă întreaga tranziție. Raportarea SAF-T cu ajutorul soluțiilor soft va scurta considerabil timpul alocat acestui proces și, totodată, va eficientiza și ușura activitatea. În plus, cu ajutorul acestor soft-uri erorile sunt înlăturate, iar managerii au acces în permanență la situația reală a datelor centralizate.

„Fără un soft specializat, pentru companiile mari care au un volum vast de date care trebuie procesate va fi aproape imposibili să reușască să depună raportarea SAF-T lunar către ANAF. În plus, există un risc considerabil de erori care pot duce la amenzi din partea autorităților. Pe piață sunt puține opțiuni de soluții SAF-T, în condițiile în care aceasta este o raportare obligatorie pentru firme. De asemenea, operatorii economici care folosesc un soft de gestiune care nu oferă posibilitatea de raportare SAF-T sunt nevoiți să schimbe softul respectiv cu un nou soft de tip ERP care include această soluție”, a mai declarat Roxana Epure.

Raportarea SAF-T este disponibilă în softurile NextUp din ianuarie 2022. Deși este o raportare stufoasă, care presupune introducerea unui volum foarte mulare de date financiar-contabile de la firme, datorită automatizărilor dezvoltate de NextUp munca de completare a D406 este mult simplificată în softurile Contabilitate și ERP ale companiei.

Despre NextUp
NextUp, dezvoltatorul primului ERP cu inteligenţă artificială, este unul dintre cei mai mari producători de softuri pentru antreprenori și contabili, create prin tehnologii moderne şi actualizate la zi în funcţie de schimbările legislativ-fiscale. Adresate  afacerilor locale, softurile NextUp sunt folosite cu precădere în retailul online, retailul tradiţional, producţie, distribuţie şi servicii, pentru a automatiza activităţi repetitive consumatoare de timp şi a optimiza procesele şi previziunile de business. NextUp are peste 7.000 de clienți, cu o medie de 5 utilizatori per companie.