Business — April 28, 2022 at 10:13 am

Rezultate în creștere pentru INFORM în 2021

by

Pe parcursul anului 2021, vânzările Grupului au crescut cu 5,2 milioane EUR, sau +7,5% față de 2020, și au ajuns la 75 milioane EUR de la 69,8 milioane EUR. Această creștere se datorează în principal contribuției soluțiilor de transformare digitală oferite de Grup, categorie care a crescut cu 68% față de 2020, celelalte categorii de produse având o creștere moderata de 2,5% per ansamblu.

Business development to success and growing growth concept, Businessman pointing arrow graph corporate future growth planComparativ cu anul precedent, cele mai importante aspecte inregistrate la nivelul vânzărilor au fost următoarele:

a) creșterea semnificativă a cifrei de afaceri în categoria de transformare digitală cu 3,7 milioane euro față de 2020;
b) întărirea cotei de piață în categoria de tipărire digitală și servicii poștale cu integrarea de noi clienți cu o contribuție pozitivă de 1,4 milioane euro;
c) creșterea cererii de formulare securizate în România și Grecia, împreună cu proiectul unic de recensământ general al populației din Grecia. Acestea au compensat în totalitate scaderea de formulare specifice restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 aducand chiar și o variație netă pozitivă de 0,8 milioane euro;
d) întârzierea reproiectării cardurilor bancare de plată în Grecia a creat un decalaj de timp în cifra de afaceri producand în 2021 un minus de 0,7 milioane euro.

Focusul Grupului și investițiile în dezvoltarea de soluții specializate și avansate din punct de vedere tehnologic, pentru a-și susține clienții în propria lor transformare digitală, arata clar ca aceasta categorie este și va fi principalul motor al creșterii viitoare. Astfel, evoluția categoriei de produse specifice soluțiilor de transformare digitală în 2021 a arătat:

a) o creștere cu 71% în cifra de afaceri pe anul trecut;
b) 12,1% din cifra totală de afaceri a 2021 față de 7,8% în anul precedent, înregistrând o creștere de 4,3 puncte procentuale.

Profitul ajustat înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA ajustat) al Grupului a crescut cu 18,4% sau 1,1 milioane EUR, de la 6,1 milioane EUR raportați în 2020 la 7,2 milioane EUR în 2021, ca urmare a unui mix de produse îmbunătățit, cu o contribuție mai mare a soluțiilor de transformare digitală, în ciuda creșterii costului materiilor prime și a energiei.

În ciuda provocărilor legate de pandemia de COVID-19 cu care Grupul s-a confruntat și în 2021, am reușit să dublăm câștigul înainte de impozitare (EBT) în valoare de 0,9 milioane de euro, recompensând eforturile managementului și încrederea acţionarilor.

Grecia

În raport cu performanța afacerii pe principalele piețe geografice, și excluzând tranzacțiile intercompanii, vânzările în Grecia au atins 29,3 milioane euro față de 28,1 milioane euro raportate în 2020, înregistrând o creștere de 1,2 milioane euro sau +4,3%.

Această creștere s-a datorat:

a) contribuției crescute a soluțiilor de transformare digitală precum: gestionarea și digitizarea documentelor electronice, identificarea și înregistrarea automată a documentelor, automatizarea proceselor, cu 0,9 milioane euro;
b) atragerii de noi clienți pentru serviciile de managementul al documentelor și servicii poștale cu 2,4 milioane euro;
c) proiectului unic de recensământ general al populației din Grecia în valoare de 1,2 milioane euro.

Pe de altă parte, reducerile cifrei de afaceri față de anul precedent au rezultat din:

a) întârzierea reproiectării cardurilor bancare de plată în Grecia, care a creat un decalaj de timp în cifra de afaceri minus 0,7 milioane euro;
b) pierderi de venituri legate de pandemia COVID-19 în valoare de 2,6 milioane euro.

Profitul ajustat înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA ajustat) din 2021 a atins 1,6 milioane EUR, comparativ cu 1,7 milioane EUR în 2020, redus marginal cu 0,1 milioane EUR, precum și influențat de creșterea fără precedent a costului materiilor prime și energiei. în a doua jumătate a anului.

România

În România, vânzările au ajuns la 45,2 milioane euro față de 40,9 milioane euro raportate în 2020, înregistrând o creștere de 4,3 milioane euro sau + 10,6%.

Local, această creștere s-a datorat în principal a) contribuției sporite a soluțiilor de transformare digitală cu 2,8 milioane EUR în domeniul managementului și digitizării documentelor electronice, precum și al serviciilor de scanare și arhivare și b) cu 1,5 milioane EUR din cea mai mare cerere de securitate se formează pe măsură ce piața a răspuns pozitiv la relaxarea măsurilor în legătură cu restricțiile legate de COVID-19, ceea ce a dus la o redresare a consumului intern.

Profitul ajustat înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA ajustat) din 2021 s-a ridicat la 5,6 milioane EUR, comparativ cu 4,3 milioane EUR în 2020, îmbunătățit semnificativ cu 1,3 milioane EUR sau +29,3%, ca urmare a vânzărilor mai mari, cu mix îmbunătățit în principal condus de soluțiile de transformare digitală.

Fluxul de numerar operațional generat de Grup în 2021 a atins 4,2 milioane EUR, comparativ cu 5,5 milioane EUR în 2020. Această scădere de 1,3 milioane EUR a fost legată în principal de creșterea creanțelor comerciale din cauza vânzărilor mai mari din ultimele luni ale anului. Datoria netă a Grupului este raportată la 21,6 milioane EUR în 2021 de la 18,6 milioane EUR în 2020. Această creștere cu 3 milioane EUR este legată de achizițiile și investițiile care au avut loc în 2021. Mai exact, achiziția a 61,5% din acțiune capital în societatea cipriotă CLOUDFIN LTD cu contraprestația de 1,2 milioane € precum și contraprestația pentru creșterea participării Grupului cu 15,52% și respectiv 14,55% a NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. și NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. în România, în valoare de 1,3 milioane de euro. Ambele investițiile menționate sunt în companii care au ca unic obiect furnizarea de soluții de transformare digitală. În plus, noile investiții ale Grupului în echipamente și software s-au ridicat la 2,5 milioane EUR.

În ciuda situației dificile legate de pandemia de COVID-19 și a incertitudinii recente din economia globală ce a produs o creștere a inflației, a prețurilor la energie și a tensiunilor geopolitice, Grupul se concentrează pe furnizarea de soluții de înaltă tehnologie în domeniul managementului securizat de documente și informații și investește în mod constant în personal specializat pentru a crea noi servicii inovatoare.

Grupul, după ce și-a dovedit capacitatea de a se adapta la condițiile schimbătoare și imprevizibile ale pieței europene în care își desfășoară activitatea, a depășit provocarile și a continuat să se concentreze asupra obiectivului său de a dezvolta servicii cu valoare adăugată mai mare, cum ar fi: Enterprise Document Management, Scanning & servicii de arhivare, precum și furnizarea de soluții de digitalizare foarte specializate și avansate din punct de vedere tehnologic, cum ar fi Digital Onboarding (DoB), OCR / Data Capture Solutions pentru recunoașterea și înregistrarea automată a documentelor (Process Automation) folosind Machine Learning (ML), Robotic Process Automation și Cognitive Analytics Solutions. Toate acestea pentru a sprijini clienții existenți ca și noi clienti în propria lor transformare digitală.