Guvernare/Licitatii — June 30, 2022 at 11:34 am

Facturarea electronică, obligatorie de la 1 iulie în România pentru anumite tranzacții

by

e-facturaÎncepând cu 1 iulie, relațiile contribuabililor și firmelor din România cu instituțiile statului și cu Fiscul se digitalizează, anumite categorii fiind obligate să factureze în noul sistem e-Factura în două tipuri de tranzacții, iar în acest demers extrem de complex alte state europene, au căpătat deja experiență.

În România, primul tip de tranzacții pentru care vor fi obligatorii facturile electronice se referă la vânzarea de produse și prestarea de servicii în cadrul achizițiilor publice, adică relația B2G, iar al doilea la vânzarea între firme de produse riscante din punct de vedere fiscal, respectiv relația B2B.

Proiectul din România, intitulat “E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică”, a fost demarat în luna martie 2020, de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale, pentru respectarea cerințelor UE. Ministerul Finanțelor a primit de la un grup de lucru special instituit o propunere de strategie pentru a adopta facturarea electronică (conform Directivei UE 55/2014) și a decis ca platforma pentru facturarea electronică să fie făcută in-house de ANAF într-un timp foarte scurt.

Decizia de dezvoltare a proiectului de facturare electronică ar fi trebuit să presupună etape de proces care să permită analizarea efectelor asupra mediului economic și gestionarea eficientă a datelor recepționate.

Operatorii economici au testat sistemul e-Factura începând cu 1 aprilie, dar au constatat probleme de funcționare și diverse elemente de neclaritate.