Enterprise Software — July 4, 2022 at 12:34 pm

Alfa Software integrează sistemul RO e-Transport în ASiS ERP

by

Alfa Software, unul dintre furnizorii de sisteme informatice de business cu cea mai dinamică ascensiune pe piață, anunță că a integrat sistemul național electronic integrat RO e-Transport în soluția de business – ASiS ERP. Prin acest proces, Alfa Software continuă să susțină demersurile de digitalizare inițiate de statul român pentru simplificarea proceselor administrative.

Guvernul României a aprobat la începutul lunii aprilie a acestui an proiectul de Ordonanță de urgență promovat de Ministerul Finanțelor prin care se stabilește implementarea sistemului electronic integrat RO e-Transport, de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat. Transmiterea datelor prin intermediul RO e-Transport devine operationala începând cu data de 1 iulie 2022. Sanctiunile de nedeclarare se aplica începând cu 1 septembrie 2022.

Cristian Gabriel Pavel_2022„Serviciul e-Transport a fost conceput de către ANAF cu scopul de a avea o evidență mai clară asupra transportului cu risc fiscal ridicat. Înainte ca o mașină să plece, trebuie introduse următoarele date în sistemul ANAF: numărul de înmatriculare al mașinii și remorcii, adresa de încărcare și descărcare, tipul operațiunii, scopul operațiunii precum și bunurile transportate conform codurilor NC, cantitativ și valoric. În baza declarării acestor informații se primește din sistemul ANAF un cod unic, UIT. Prin această metodă, autoritatea națională va putea verifica dacă au fost declarate toate produsele cu risc fiscal ridicat. Aici e vorba de legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, băuturi alcoolice și oțet, sare, sulf, pământuri şi pietre, ipsos, var şi ciment, îmbrăcăminte și încălțăminte, fontă, fier și oțel. Trebuie ținut cont că datele se introduc în sistem înainte ca mașina să pornească”, a explicat Cristian Gabriel Pavel, Director General Alfa Software.

O dată cu integrarea sistemului național e-Transport în ASiS ERP, clienții Alfa Software vor avea acces la acest serviciu, care ajută la crearea unei legături în timp real între o organizație și celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

ASiS promovează conceptul de “paperless company” și contribuie la digitalizarea datelor direct de la sursă, în timp real. Documentele de însoțire a mărfii sunt emise din ASiS ERP și transmise cu un simplu click direct în sistemul e-Transport. După primirea codului UIT, acesta se va regăsi pe formatul imprimabil al documentului.

Clienții ASiS ERP care vor utiliza e-Transport, beneficiază de validări specifice care le vor aminti de fiecare dată că anumite bunuri ce ies din unitate trebuie raportate în sistemul ANAF evitând astfel posibile sancțiuni ce rezultă din nedeclarare.

“Unul dintre principalele avantaje este că fluxul de introducere și raportare al documentelor ce însoțesc bunurile este complet automatizat. Faptul că ANAF a pus la dispoziție dezvoltatorilor software instrumente moderne de tip API, cu metode avansate de autentificare de tip OAuth, reprezintă un prim pas în direcția de digitalizare a statului prin interoperabilitate. Vom susține în continuare acțiunile de digitalizare pe care le inițiază statul român”, a mai spus Cristian Gabriel Pavel, Director General Alfa Software.

Alfa Software este producătorul sistemului integrat ASiS ERP. Soluția ASiS ERP este un sistem informatic special proiectat pentru a oferi suport tuturor sectoarelor de business dintr-o companie, prin standardizarea proceselor decizionale sau de producție.