Business — July 27, 2022 at 10:55 am

Furnizorul de servicii IT adesso își deschide filială la București

by

Furnizorul de servicii IT adesso continuă procesul de extindere în Europa prin înființa-rea unei filiale la București. Cu această nouă reprezentanță locală din sud-estul Euro-pei, compania adesso este prezentă acum în 13 țări europene. adesso Romania conso-lidează în acest mod Rețeaua Internațională dezvoltată de Grupul adesso. Conceptul „nearshore” al adesso, bazat pe echipe cu angajați de diverse naționalități și vorbitori de limbi diferite, permite alocarea de resurse umane pentru proiecte IT ambițioase și execuția lor la un cost mai scăzut. Toate acestea în contextul presiunilor legate atât de reducerea costurilor, cât și de lipsa de personal în domeniul IT.

Noua filială adesso Romania, cu sediul în București, va sprijini Rețeaua Internațională a com-paniei (www.adesso-smartshore.com) în ceea ce privește personalul și zona de logistică. Aproximativ 600 din cei peste 7.500 de angajați ai grupului adesso lucrează în filialele „SmartShore” ale adesso din Turcia, Bulgaria și Spania, pentru clienții din Europa.

Experții IT lucrează la proiecte de digitalizare ca parte a unor echipe internaționale, parțial la sediul clientului (în special în țările vorbitoare de limba germană), dar și de la distanță, din bi-rourile SmartShore ale adesso din Istanbul, Sofia, Barcelona, Madrid și Jeréz.

În ultimii ani, SmartShore a crescut spectaculos ca importanță în cadrul Grupului adesso. În mod special filiala din Turcia, înființată din 2013, a performat excelent și și-a asumat rolul de lider. Anul trecut, filiala turcă, care înregistrează o creștere organică rapidă și care are în pre-zent aproximativ 450 de angajați, a realizat o cifră de afaceri totală de aproape 14 milioane de euro. Un procent impresionant, de 45% din această cifră de afaceri, a provenit numai din pro-iectele clasice SmartShore.

Burak Bari-Copyright adesso„Avantajele sunt evidente”, afirmă Burak Bari, Directorul general al adesso Turcia. În calitatea sa inclusiv de Director al Departamentului de internaționalizare, el gestionează extinderea ac-tivității internaționale, în special SmartShore: „Prin acest model de furnizare globală de servi-cii, companiile care își externalizează proiectele software pot obține avantaje semnificative în materie de costuri. La adesso utilizăm un model de lucru dezvoltat intern pentru gestionarea proiectelor internaționale, cu ajutorul căruia asigurăm o calitate ridicată și rezultate fiabile pen-tru clienții noștri.”

Dirk Pothen-Copyright adessoPentru Dirk Pothen, membru al Consiliului de conducere a adesso SE, extinderea „SmartShore Delivery Center” către România reprezintă un pas important în continuarea in-ternaționalizării companiei adesso: „România este o alternativă convingătoare, mai ales pentru clienții care doresc să-și dezvolte proiectele doar în interiorul granițelor Uniunii Europene. Compania adesso continuă să aibă o rată de succes a recrutării cu mult peste medie, în ciu-da lipsei de forță de muncă calificată în țările vorbitoare de limba germană, însă accesul la pi-ața atractivă de candidați din România ne sporește și mai mult capacitatea de extindere”.

 

 

 

Burak Bari adaugă: „Experții IT români bine pregătiți din filiala de la București pot consolida echipele și capacitățile pentru proiecte nearshore sensibile la costuri. Derulăm deja interviuri cu candidații și suntem încrezători că vom reuși să recrutăm foarte repede specialiști dedicați și personal debutant. Pentru că adesso a atras deja atenția și s-a recomandat ca un angaja-tor atractiv, obținând certificarea Great Place to Work® și ocupând o poziție de top în competi-ția ‚Best Workplaces in Europe 2020‘ (locul 5)”.

Peste 40 de universități tehnice din România pregătesc în fiecare an aproximativ 5.000 de in-formaticieni și ingineri în domeniul informaticii, cei mai mulți dintre aceștia având, de aseme-nea, cunoștințe de limba germană și engleză. Acești factori, precum și costurile relativ scăzu-te cu salariile au făcut ca România să devină o țară foarte interesantă pentru întreaga indus-trie a tehnologiei.

Pentru informații suplimentare privind portofoliul SmartShore al adesso, accesați: www.adesso-smartshore.com

Tags