Administratie Publica — November 25, 2022 at 1:29 pm

Trencadis anunță un sistem integrat de management pentru CNAS

by

Trencadis anunță un nou proiect public de transformare digitală prin care va dezvolta un sistem integrat de management pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Acesta este cel de-al patrulea proiect de Big Data în administrația publică realizat de echipa Trencadis.

Sistemul integrat va permite elaborarea de rapoarte, analize, studii menite să îmbunătățească și să consolideze capacitatea decizională a CNAS prin prelucrarea datelor specifice colectate de Platforma Informatică din Asigurările de sănătate (PIAS).

Astfel, compania Trencadis va dezvolta un instrument extrem de important pentru suport operațional ce optimizează procesele decizionale ale instituției, de a furniza informații pe baza cărora pot fi realizate politici publice în domeniul sănătății și social, precum și de a consolida capacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de sănătate publică prin creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informaționale și informatice utilizate și standardizarea datelor, fapt ce va conduce la creșterea eficientei activității proprii și a prestigiului instituției.

În condițiile dezvoltării rapide a tehnologiilor și societăților, administrațiile publice centrale de pretutindeni se confruntă cu nevoia utilizării de sisteme analitice inteligente capabile să colecteze, să curețe, sa transforme, să filtreze și să analizeze cantități foarte mari de date. Aceste instituții care folosesc în activitatea lor o gamă largă de surse de date au astfel oportunitatea valorificării eficiente a acestora pentru a crea asa numita „versiune unică a adevărului”, acea imagine care le permite să vadă poza de ansamblu, să dezvolte politici publice inteligente, să aloce inteligent resursele și să prezică tendințele viitoare în mod informat și documentat.

Marian Murgulet CEO Trencadis„O astfel de abordare are potențialul de a transforma administrația publică la toate nivelurile, cu impact semnificativ asupra relației cu mediul de afaceri și cetățeni. Impactul integrării științei datelor în activitățile cotidiene ale administrației publice, ca de exemplu colectarea și analizarea datelor și monitorizarea sistemelor naționale de sănătate și emiterea documentelor oficiale poate fi unul major, cu numeroase beneficii. Colectarea acestor seturi mari de date şi prelucrarea lor va permite instituțiilor publice să ia decizii informate mai rapid și să implementeze schimbările necesare. Acum este un moment foarte bun să construim un ecosistem puternic de Data Science în România, cu un parteneriat solid public-privat”, a declarat Marian Murguleț, CEO Trencadis.

Dezvoltarea sistemului integrat de management are ca scop susținerea unui proces decizional performant și a unei planificări strategice fundamentată pe dovezi, pentru atingerea obiectivelor instituţionale, și obținerea unor informații complexe, competitive și de actualitate, destinate realizării politicilor publice în domeniul sănătății.

De asemenea, proiectul are ca obiective consolidarea capacității instituționale a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de asigurări sociale de sănătate, plus creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice integrate și viitoare din platforma PIAS. Bugetul proiectului este de 82,58 milioane de lei, fără TVA.

În urma implementării proiectului, sistemul informatic propus va furniza servicii online specifice structurilor centrale și teritoriale ale CNAS, administrației publice centrale în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și al altor instituții și organizații la nivel local și/sau la nivel central.

Astfel, activitatea specifică a instituției și serviciile publice oferite de către aceasta pentru cetățeni și mediul de afaceri, în cazul de față fiind vorba de asigurați și furnizorii de servicii medicale, vor fi puse la dispoziție prin intermediul componentei aplicative sub formă de servicii web publice online. Acest lucru va asigura apropierea instituției de cetățeni și mediul de afaceri și va oferi acestora servicii electronice moderne.

Din perspectiva colaborării interinstituționale, comunicarea și colaborarea joacă un rol esențial. Sistemul informatic propus este un instrument modern care va asigura legătura directă între instituție și publicul larg și va conduce către o mai bună transparență și eficiență a activităților efectuate pentru îndeplinirea obiectivelor proprii prin punerea la dispoziție a unor servicii accesibile online. Astfel, acesta va fi un instrument ce va permite desfășurarea în mod eficient și în anumite cazuri automat a activităților specifice interfeței dintre organismele administrației centrale și cetățeni/mediul de afaceri – în acest sens sistemul va include funcționalitățile necesare înregistrării utilizatorilor externi instituției pentru accesul la funcționalitățile de vizualizare și analiză a datelor expuse în exterior.

Pe lângă funcționalitățile avansate de analiză a datelor ce vor fi dezvoltate pentru utilizatorii interni ai instituției, se va implementa și un set de interfețe web care vor permite accesul utilizatorilor din afara instituției la date ale acesteia, structurate pe patru niveluri de interes: in primul rand, utilizatorii din alte instituții publice, care pot interoga date ale Beneficiarului, furnizorii de servicii medicale, care pot consulta date statistice legate de activitatea din domeniul lor specific, un număr relativ redus de utilizatori (administratori și arhitecți de date, analiști de date, ofițeri de audit și investigații, manageri de nivel mediu și înalt) care pot accesa un set mai larg de date statistice legate de activitatea Beneficiarului, în interes public – reprezentanți ai organizațiilor profesionale sau neguvernamentale cu activitate în domeniu, ai presei. Al patrulea nivel de interes este publicul larg, care va avea acces la un set de rapoarte statice, reîmprospătare periodic (o dată sau de două ori pe săptămână).

„Ne bucurăm de faptul ca proiectul Dezvoltarea şi implementarea sistemului INTEGRAT de management de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate va fi implementat de echipa noastră deoarece suntem singurul integrator din România care a mai implementat astfel de proiecte în domeniul public. De altfel, expertiza Trencadis Corp în acest domeniu a fost recunoscută de către SAS România prin distincția “System integrator of the year 2022”, a declarat Emilia Jeleriu, Deputy CEO al Trencadis.

Echipa Trencadis a fost implicată până în prezent în alte trei proiecte Big Data în administrația publică centrală. În două dintre acestea, compania a avut rolul de integrator (Consiliul Concurenței și Oficiul Național al Registrului Comerțului), iar în al treilea furnizor al soluției Big Data.

Trencadis este o companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software pentru mediul guvernamental și cel de business. Cu o cifră de afaceri de peste 20 milioane de euro, Trencadis inovează sectorul public prin adaptarea continuă la cele mai recente evoluții în tehnologie, proiectare și comunicare, pentru a sprijini consolidarea acestuia și a spori capacitatea de a răspunde cerințelor și nevoilor societății.