Esential — July 4, 2023 at 12:25 pm

Directiva AI a UE se pregăteşte de final

by

Directiva Artificial Intelligence Act a Uniunii Europene a depăşit un reper fundamental după votul plenar din cadrul Parlamentului European. UE intenţonează să modeleze felul în carem marile firme tehnologice folosesc AI.

Digitalization Concept: Human Finger Pushes Touch Screen Button and Activates Futuristic Artificial Intelligence. Visualization of Machine Learning, AI, Computer Technology Merge with HumanityAceastă directivă interzice sistemele biometrice de identificare în timp real în spaţii publice, precum şi sistemele biometrice care folosesc caracteristici sensibile precum sexul, rasa, etnia, cetăţenia, religia şi orientarea politică.

De asemenea, sunt interzise sistemele predictive care folosesc profilarea, locaţia sau trecutul infracţional, la fel ca şi sistemele de recunoaştere a emoţiilor în cadrul organizaţiilor de aplicare a legii, de management al graniţelor, al instituţiilor educaţionale.

Nu în ultimul rând, sunt interzise culegerea de imagini faciale din internet sau de pe camere de supraveghere pentru crearea de baze de date de recunoaştere facială, acţiune care violează drepturile omului şi dreptul la intimitate al persoanei.

Odată directiva aprobată, UE va începe lucrul la emiterea de standarde armonizate, care se vor aplica pe tot cuprinsul Uniunii. Ca atare, conform oficialilor UE, companiile n-ar trebui să întârzie planificarea, pregătirea şi implementarea directivei. La fel ca în cazul GDPR, neconformarea cu prevederile directivei va însemna un cost semnificativ pentru ele.