Securitate — September 11, 2023 at 11:57 am

Legitim-ID: Soluție de management al identității și autentificare avansată

by

ONLINE SERVICES S.R.L. în calitate de lider de proiect, împreună cu NEXT PLANET S.R.L. și WIDECOM SYSTEMS S.R.L. în calitate de parteneri, membri fondatori ai clusterului din industria TIC „Legitim ID”, anunță finalizarea proiectul “Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând niveluri superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID”, având ca scop sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

despreValoarea totală a proiectului este de 9.399.133,18 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 8.475.384,93 lei. Contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este în valoare de 5.196.080,82 lei, iar contribuția din Bugetul Național este în valoare de 916.955,40 lei.

Perioada de implementare a fost de 36 luni, de la 04.08.2020 până la 03.08.2023. Proiectul a fost implementat în cadrul a 3 Regiuni de Dezvoltare din România respectiv Sud-Est (Buzău), Sud- Muntenia (Dâmbovița) și Centru (Brașov).

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea unui sistem hardware / software / comunicații / servicii inovator semnificativ îmbunătățit, pe baza rezultatelor activităților de cercetare dezvoltare tehnologică și inovare („CDI”), care se bazează pe cele mai noi practici în domeniu și tehnologii de comunicații, software și hardware cum ar fi fault tolerant cloud computing, Internet of Things (IoT) etc. utilizând metode noi și inovative pentru identificarea utilizatorilor, autorizarea accesului de la distanță sau prin intermediul siturilor web Internet partenere, astfel încât datele personale ale utilizatorilor sa fie protejate în conformitate cu cerințele legilor si directivelor europene (GDPR, NIS etc).

Îndeplinirea obiectivului general va determina:

a) dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare față de capacitatea existentă și adăugarea în portofoliul membrilor Consorțiului a unei noi game de tehnologii înglobate în produse inovatoare ce vor sta la baza abordării de noi nișe de piață și deschiderii de noi piețe
b) diversificarea și consolidarea gamei de produse și servicii prin investiția inițială aferentă proiectului (achiziția de noi echipamente și licențe)
c) integrarea rezultatelor proiectului în mai multe sectoare economice de activitate
d) vizibilitate crescută, eficiență sporită și un mai bun control al activităților

Rezultatele așteptate ale proiectului:
a) creșterea competitivității societăților prin experiența dobândită în urma implementării proiectului, inclusiv prin transferul tehnologic de la organisme de cercetare tip Universități
b) crearea unui mediu favorabil în cadrul companiilor pentru trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, prin angrenarea unor specialiști cu înaltă experiență și calificare
c) colaborarea dintre membrii clusterului centrat pe domeniul TIC, pentru dezvoltarea și asigurarea unui acces rapid și facil la noi tehnologii și implementarea rezultatelor cercetării- dezvoltării-

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de
TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică;

Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Informații suplimentare se pot obține la office@wide.com.ro.